La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha iniciat el procediment per a incorporar la figura de l’assistent personal i la de la persona professional d’assistència terapèutica infantil (PATI) per a xiquets i xiquetes en situació de dependència en el Decret 62/2017 de 19 de maig que estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

Per a això, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’apertura del procés d’informació pública, que és prèvia a la modificació decret, i amb la qual es dona la possibilitat a totes aquelles persones, entitats o organitzacions afectades per la futura norma puguen realitzar quantes aportacions consideren oportunes en els pròxims 15 dies hàbils.

El projecte de modificació del decret pot ser consultat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (consultar ací) o en el Portal de Transparència de la Generalitat (consultar ací).

Les figures d’assistent/assistenta personal i d’assistència terapèutica infantil (PATI) estan recollides en el Catàleg de Serveis i Prestacions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. Actualment estan regulades mitjançant instrucció de la Conselleria d’Igualtat i polítiques Inclusives.

Així, la persona professional assistent és un recurs impulsat per la Conselleria en 2019 que contribueix al fet que les persones amb diversitat funcional tinguen una major autonomia, en oferir una atenció personalitzada que facilita una major independència d’aquestes persones, major autonomia i independència a les persones amb diversitat funcional.

Aquesta figura consisteix en una prestació econòmica que permet la contractació d’una persona professional assistent personal, durant un nombre d’hores, per a facilitar a la persona beneficiària l’accés a l’educació o al treball, o bé possibilita una major autonomia en l’exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat.

El recurs d’assistent personal el poden sol·licitar les persones amb diversitat funcional que tinguen reconegut un grau de dependència i no superen els 64 anys, o majors de 65 que justifiquen un projecte de vida independent. Les persones beneficiàries tindran llibertat de contractació però hauran de comptar amb un informe social que determine l’adequació d’aquest recurs.

Per part seua, en 2020 es va incorporar també la figura d’assistència terapèutica infantil (PATI) en l’oferta de recursos destinats a xiquets i xiquetes en situació de dependència.

El seu objectiu és impulsar totes les capacitats en la primera etapa de vida, millorar habilitats i fomentar la integració i rehabilitació d’aquests xiquets, xiquetes i adolescents, amb la finalitat d’aconseguir en un futur la seua plena autogestió, autodeterminació i aprenentatge en la capacitat de decidir, i la major autonomia possible.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia