Ahir dimarts, 2 de novembre, va tindre lloc el Ple Ordinari del mes a Bétera.

En aquesta sessió es van tractar 14 punts, incloent-hi un assumpte de fora de despatx, més el punt dels Precs i Preguntes dels diferents membres de la corporació municipal i el torn dels precs i preguntes dels veïns i veïnes del poble. Aquest ple va durar al voltant d’unes quatre hores, donant inici a les 18.00 hores i finalitzant al voltant de les 22.00 hores. En aquesta sessió no va poder estar Cristina Alemany, Portaveu de Compromís.

En primer lloc, dins de l’apartat de règim jurídic, es va donar compte al Ple de la Corporació.de l’acta número 9 de 2021, de la sessió celebrada el 5 de juliol de 2021.

Seguint amb el mateix apartat, també es va informar sobre assumptes i disposicions de caràcter general, on el regidor de Compromís, Joano Baudés, va formular diverses preguntes en relació a diferents registres d’entrada referits a neteja de camins rurals, parcs i jardins, parc de cal·listènia, instal·lacions esportives i el Pla Colom, entre altres (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

El ple també es va assabentar del control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 1752 a la núm. 2014) dictades de l’1 al 30 de setembre de 2021, així com de la dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 21 de setembre fins a l’11 d’octubre de l’actual.

En l’àrea d’Intervenció, es va dur a terme l’aprovació de la modificació de crèdits número 10/2021.

Després de les declaracions de diferents regidors en aquest punt, es va passar a la votació d’aquest. Aquesta modificació de crèdit es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Vox i la regidora del grup no adscrit,  José Yago i el vot en contra de Compromís i l’abstenció del PSPV-PSOE (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

D’altra banda, també es va aprovar per majoria absoluta el reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient INT-20210068 FPL 004/2021 REC, amb els vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Vox i la regidora del grup no adscrit,  José Yago, i les abstencions de Compromís i del PSPV-PSOE (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

En el punt 7 es va donar compte de l’informe d’Alcaldia. art. 104 bis LRBRL Tercer trimestre 2021.

Posteriorment, en règim jurídic es va informar de l’expedient sobre el cessament de la regidora  José Yago Villén en el Grup Polític Municipal de Mas Camarena-Torre en Conill. En aquest punt, Yago va voler expressar el seu sentit de vot el passat 4 d’octubre en el punt de la rebaixa de l’Ibi i va explicar la situació viscuda durant aquest temps com a regidora del citat grup polític. Després de la intervenció també del regidor Carlos Abad i de diferents intervencions més de Yago, es va passar al punt següent (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

En el punt 9 es va donar compte de l’expedient sobre dació de compte del Decret d’Alcaldia sobre modificació de delegacions conferides a membres de la Corporació.

Seguidament, en l’apartat de Drets Socials, es va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal el Reglament pel qual es creen i es regulen el funcionament de la Comissió de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Bétera (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

En matèria de Sanitat, es va aprovar també per unanimitat l’expedient sobre la rectificació d’errors de l’acord Plenari del 16/07/2021 sobre l’aprovació de l’Ordenança Reguladora de la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos, regulació i tinença (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies). .

Per unanimitat, dins de l’apartat de Participació Ciutadana, també es va aprobar l’expedient sobre la renovació de la Composició del Consell de Participació Ciutadana (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

En penultim lloc, es va aprovar per unanimitat l’expedient sobre l’adjudicació per a contractar, per procediment ordinari obert i regulació harmonitzada, el programari per a la gestió integral de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Bétera (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

Abans de passar al torn de Precs i Preguntes dels diferents membres de la corporació, es va incloure un punt de fora d’assumptes de despatx: la Declaració Institucionals per un financerament just. Després de la votació de la inclusió d’aquest nou punt, es va procedir a les diferents intervencions per a tractar aquest assumpte. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE i la regidora del grup no adscrit,  José Yago i el vot en contra de Vox (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

En el torn de precs i preguntes van intervindre la regidora del PP Mónica Martín, els regidors de Compromís Raquel Puig i Joano Baudés, els regidors socialistes  José Ballesteros i José Miguel Granell i el Portaveu de Vox Fidel Valcarce (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

Per a tancar aquesta sessió ordinària, van intervindre 3 veïns assistents al ple (ampliarem aquesta informació amb crònica i vídeo en una altra notícia en els pròxims dies).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia