La AA.VV. fem aquesta proposta perquè sabem que és  la més barata per a els/as veïns/as,  però als quals la “falta de voluntat política municipal” ens té sense serveis bàsics, sense enllumenat públic, sense accés a les canalitzacions adequades i infringint el  propi Ajuntament les obligacions marcades per Europa respecte a les fosses sèptiques.

Farts de donar-li voltes a la llei usant gestions indirectes, de les quals estem “escaldats”, amb fallides urbanitzadores, paralitzacions  i excuses municipals emparant-se en elles per a no prestar els serveis bàsics, que  són competència municipal i que la llei garanteix per a tot veí/a; fem aquesta proposta que pretenem que siga discutida i assumida per tot el Consistori, tant per l’equip de govern actual com per l’oposició. Es tracta, que l’Ajuntament “assumisca d’una vegada les seues obligacions” i deixant arrere el  fracàs de tants anys, i que adopte la Gestió Directa per a la zona consolidada de la urbanització Camí de Paterna.

El Camí Paterna, hui dia, té dues zones perfectament delimitables. Una d’elles és l’habitada i en la qual la majoria de veïns i veïnes tenim els nostres habitatges, un al costat de l’altre i formant un vertader barri tot urbà. Carrers amb noms i zones sense possibilitat de modificació (en substància) respecte del que ja hi ha. És el que anomenem zona consolidada. L’altra, la formen un nombre de parcel·les  sense habitatge i que permet encara la seua reorganització, reparcel·lació i repartiment de càrregues urbanístiques. Aquesta segona àrea és la clàssica en urbanisme on el propietari entra com a zona rústica i després de la seua reparcel·lació i urbanització, ix amb una liquidació de càrregues i una assignació de parcel·la per al seu ús i edificació.

Des de la AA.VV. considerem que en aquest moment no té sentit sotmetre les dues zones al mateix tractament urbanístic, perquè els interessos d’ambdues són totalment diferents. En la primera, la majoria defensem simplement el nostre habitatge, mentre que en la segona, es tracta de parcel·les rústiques que permeten qualsevol tipus de reorganització, sempre que es respecte la legalitat i el principi d’igualtat entre elles.

Per això proposem a l’Ajuntament tant a l’equip de govern, com a tot el Consistori, l’agrupació de la primera zona en una Unitat d’Execució (o una solució tècnicament  similar que es determine), és a dir en un sistema uniforme de repartiment de càrregues i obligacions que tinga per objectiu fonamental l’enllaç dels nostres habitatges amb les canalitzacions generals urbanes ja construïdes i que permetrien fer desaparéixer-les fosses sèptiques i començar a tindre serveis bàsics.

A partir d’ací si aquesta Unitat d’Execució és executada pel propi Ajuntament en Gestió Directa, permetria que ho feren els departaments tècnics i urbanístics de l’Ajuntament, així com la contractació directa (per mitjà de la Llei de Contractes) de l’Execució de les obres necessàries, que poden planificar-se  en diverses fases. La zona “consolidada” recull entorn de 25 carrers, amb habitatges, la majoria  habitades. El preu de l’execució ja sabem que seria molt de menor del que resultaria per gestió indirecta.

Considerem que la nostra petició no és cap barbaritat, de fet és el que a l’entorn de municipis del Camp del Túria  està sent la norma que des de fa uns anys.

Com a exemple posem els següents casos:

En Sant Antoni, la zona pròxima coneguda com Montesano, mancava fins fa uns 10 anys de canalitzacions i tenia una configuració similar (dues zones clarament delimitades). L’Ajuntament amb ple consens la va dividir en unitats d’execució i el va resoldre en fases, aplicant anualment subvencions rebudes d’altres organismes. L’obra planificada va enllaçar els habitatges amb la canalització general més pròxima.

A Llíria el govern de l’anterior legislatura va canviar la forma de gestió per a implantar el servei de clavegueram en zones aïllades amb col·lectors generals més o menys pròxims. Es va permetre no executar tot el PAI, sinó només la connexió.  Aconseguint fer un salt qualitatiu per a erradicar els abocaments en el subsol. Fins i tot flexibilitzant la seua gestió en formes concordes amb el nivell econòmic i social dels propietaris.

La Pobla de Vallbona aportarà el 10% de totes les despeses sobre l’execució de les obres –per fases-, en zones com la Manguilla, i Maquiva, Racons 1, Lloma Llarga, racons 2 i 3 i Les Pedretes. Per a la resta del cost s’ha acudit a l’EPSAR que durà a terme la instal·lació de la depuradora i col·lectors generals, després cada propietari es farà càrrec de la connexió del seu habitatge.

Finalment des de l’Associació de Veïns Camí de Paterna, pretenem continuar la roda de reunions tant amb l’equip de govern, com amb la resta del Consistori, per a proposar-los la solució, rebre els seus criteris i, si fora necessari ajustar entre tots un pla definitiu, que “no ha de ser per a demà”, però si començar ja, perquè d’eixa forma es podria iniciar també la instal·lació de serveis com l’enllumenat públic i altres, pels quals ens sentim discriminats.

A Bétera a 8  de novembre  de 2021
*Betera.com ha transcrit tot l’article d’opinió enviat per l’associació. En aquest sentit, l’equip no es fa responsable de les paraules abocades en ell, ja que formen part de l’opinió individual d’aquest ciutadà. Al seu torn, el mitjà també està a la disposició de les persones que apareixen reflectides en aquest article, per si volen fer algun aclariment.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia