La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha iniciat el tràmit d’informació pública del projecte de llei de participació ciutadana i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana.

Fins al proper 31 de gener de 2022, s’ha obert un procés per demanar les aportacions de la ciutadania al portal de Participació de la Generalitat ‘GVAParticipa‘ (gvaparticipa.gva.es) a l’apartat ‘Elaboració normativa’. Per això, es desenvoluparan diversos tallers de debat sobre la futura llei en què la ciutadania podrà realitzar les seues aportacions, diàlegs que se celebraran al desembre i al gener.

També s’organitzaran jornades tant presencials com en línia per debatre amb tots els agents socials per tal d’implicar la societat civil en la construcció d’una llei que permeta millorar la qualitat democràtica de la Comunitat.

Així mateix, la Conselleria de Participació donarà publicitat de la consulta a la seua pàgina web, a l’apartat ‘Normativa en tramitació/participació ciutadana’ amb l’objectiu de reforçar i garantir la màxima participació en el procediment d’elaboració del projecte normatiu.

El 4 de novembre passat es va acordar l’inici del procediment per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de participació ciutadana i foment de l’associacionisme amb la finalitat d’elaborar un marc normatiu regulador dels drets de participació de la ciutadania a la Comunitat.

El text normatiu inclou les entitats locals, així com les persones valencianes a l’exterior. Alhora, introdueix l’educació en la participació, tant reglada com no reglada. La nova llei també vol aprofundir en el foment de l’associacionisme com a element vertebrador d’una societat més democràtica i participativa.

La regulació establirà un marc normatiu de la participació ciutadana formal a l’àmbit de tota la Comunitat que regule i promoga la participació dels agents socials i del conjunt de la societat com a coproductora de coneixement i polítiques públiques i generadora de valor públic.

L’objectiu és establir mecanismes de participació ciutadana inclusius i accessibles que permeten avançar cap a una democràcia participativa, implementant noves formes de treball, potenciant l’educació en la participació, fomentant transversalment la cultura participativa amb criteris d’intergeneracionalitat i equitat.

Tota la informació es pot consultar en el següent enllaç: consultar ací

Imprimir article
Comenta aquesta notícia