Un any més, aquest 2021 s’han représ les jornades de sensibilització i conscienciació enfront de la violència de gènere i masclista dirigides a l’alumnat de 3r ESO i de 1r d’FP Bàsica de l’IES municipal Les Alfàbegues. Aquesta iniciativa s’organitza des de l’àrea municipal de Dona i Igualtat.

Les clownferencias “Qui bé et vol, et farà riure” ofereixen amb riures, quasi en un espectacle teatral, l’espai per a debatre, reflexionar i acostar a joves i adolescents conceptes relacionats amb la sensibilització i prevenció de la violència de gènere; permetent abordar d’una forma estimulant i enfortidora, les actituds i situacions que són l’avantsala del maltractament físic, psíquic i social que es dona en aquest col·lectiu.

Aquestes Jornades han comptat amb el finançament dels fons que rep el consistori del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

El desembre passat del 2017, els diferents Grups Parlamentaris, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals representades en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, van ratificar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Aquest Pacte d’Estat suposa la unió d’un gran nombre d’institucions, organitzacions i persones expertes en la formulació de mesures per a l’erradicació de la violència sobre les dones. El Pacte implica incidir en tots els àmbits de la societat i s’estructura en 11 eixos de treball.

En aquest sentit, les mesures concretades en aquest Pacte d’Estat incideixen en els àmbits de sensibilització i prevenció; millora de la resposta institucional; perfeccionament de l’assistència, ajuda i protecció a les víctimes; assistència i protecció dels menors; impuls a la formació dels diferents agents; seguiment estadístic; recomanacions a les Administracions Públiques i altres institucions; visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones; compromís econòmic i seguiment del pacte.

Així, aquest Pacte suposa un punt d’inflexió en l’actuació dels poders públics per a l’erradicació de la Violència de gènere en totes les seues formes al nostre país.

Qui desitge accedir a tota la informació sobre el Pacte de l’Estat contra la Violència de Gènere pot fer-ho a través del següent enllaç: clic ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia