(EFE) Les persones amb alguna classe de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara hauran de comptar amb un informe mèdic, en document oficial, per a no portar-la.

Així ho indica una resolució de la Conselleria de Sanitat publicada aquest dijous en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), en la qual es detalla l’excepció de l’ús de màscara per problemes respiratoris, tot això emmarcat en les mesures per a evitar la propagació i contagi de la covid-19.

La nova redacció assenyala que l’obligació de màscara no serà exigible a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara.

Per a això, afig la resolució, “haurà de comptar amb un informe mèdic, en document oficial, expedit pel metge responsable de l’atenció de la patologia corresponent, en el qual s’expose objectiva i rigorosament que la persona presenta una malaltia o dificultat respiratòria incompatible amb el seu ús”.

També haurà de precisar que “per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització”.

Tampoc serà exigible l’ús de màscara als oradors que intervinguen en llocs tancats d’ús públic, durant l’ús de la paraula, havent de mantindre’s, almenys, la distància de seguretat interpersonal.

Així mateix, podrà no usar-se en aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l’atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars.

Això serà possible “sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa, acreditada per l’autoritat sanitària competent”.

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional, afig la resolució.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia