En matèria de Sanitat, en el Ple de novembre es va aprovar per unanimitat l’expedient sobre la rectificació d’errors de l’acord Plenari del 16/07/2021 sobre l’aprovació de l’Ordenança Reguladora de la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos, regulació i tinença. Així, totes les forces polítiques representades en la corporació municipal van votar a favor d’aquest punt (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE, Vox i la regidora del grup no adscrit).

En aquest punt es proposava el següent:

  1. Rectificar els errors materials existents en el punt dispositiu segon i tercer de l’acord plenari del 16 de juliol de 2021, en el punt segon de l’ordre del dia, tant en la taula resum com en el text definitiu de l’ordenança municipal reguladora de protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos, regulació i tinença. Ja queda corregit i el text és correcte, tant el de la taula resum com el de l’ordenança íntegra, el qual s’adjunta en l’expedient.
  2. Publicar el text íntegre definitiu de l’ordenança, anteriorment mencionada, en el Butlletí Oficial de la Província i donar trasllat de l’acord i del text definitu a la Delegació de Govern i a l’òrgan autonòmic corresponent per al seu coneixement i efectes oportuns, així com publicar-la en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Bétera.
  3. Seguir en l’expedient, el tràmit i procediment legalment previst en l’ordenament jurídic vigent d’aplicació.

A continuació, oferim un vídeo amb l’explicació del punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia