El consum d’antibiòtics s’ha reduït en la Comunitat Valenciana durant l’últim lustre (27,91 dosi per mil habitants i dia en 2015, enfront de 20,03 en 2020). El nombre d’envasos ha disminuït en tots els espais de prescripció (Atenció Primària i Hospitals del sistema públic, clíniques privades i mútues), però és especialment significatiu en el sector públic, on ha passat de 17,24 dosis diàries per mil habitants a 12,34. Amb tot, el desenvolupament i la propagació de la resistència als antibiòtics continua sent un dels majors problemes de salut pública a nivell mundial.

Per això, coincidint amb la commemoració del Dia Europeu de l’Ús Prudent dels Antibiòtics el 18 de novembre, la subdirectora general d’Optimització i Integració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Amparo Esteban, recorda que “el desenvolupament de bacteris resistents als antibiòtics constitueix una de les amenaces més serioses per a la salut pública; l’ús excessiu i inadequat d’aquests medicaments és una de les principals causes d’aquest problema”.

Per a evitar que les infeccions per bacteris siguen clínicament incontrolables, existeix una estratègia nacional plasmada en el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics (PRAN). El PRAN implica la població general i a professionals sanitaris en les àrees de salut humana i veterinària, com ha recorda Esteban.

“Es tracta d’un pla estratègic nacional, amb un enfocament ‘One Health’, en el qual es conjuminen els esforços de col·laboració de múltiples disciplines (personal mèdic, veterinari, investigadors, etc.) que treballem local, nacional i globalment per a aconseguir una salut òptima per a les persones, els animals i el nostre medi ambient; i l’objectiu del qual és reduir el risc d’augment d’aquestes resistències als antibiòtics i, conseqüentment, reduir l’impacte d’aquest problema sobre la salut de les persones i els animals, preservant de manera sostenible l’eficàcia dels antibiòtics existents”, ha afegit.

En concret, el pla aborda la problemàtica de la resistència als antibiòtics des de sis línies estratègiques o d’acció, que són la vigilància, el control, la prevenció, la investigació, la formació dels professionals sanitaris i la comunicació, que pretén sensibilitzar a la població general i a subgrups específics sobre el problema de la resistència als antibiòtics i contribuir al seu ús prudent.

En aquest sentit, és fonamental la conscienciació de la ciutadania, de manera que conega que “els antibiòtics són una eina terapèutica molt potent, però que pot perdre eficàcia si s’utilitzen de manera inadequada, la qual cosa condueix a l’aparició de resistències. Referent a això, els antibiòtics només són eficaços per a combatre infeccions bacterianes, no curen infeccions causades per virus. No són analgèsics i no alleugen el dolor o la febre”, ha indicat la cap de Secció de la Unitat de Malalties Infeccioses (UEI) de l’Hospital General Universitari d’Alacant i coordinadora cientificotècnica del PRAN en la Comunitat, Esperanza Merino.

El paper de la ciutadania passa per seguir les indicacions dels professionals sanitaris sobre quan i com prendre els antibiòtics; completar el tractament prescrit, no guardar-los ni compartir-los.

Aquestes mateixes indicacions es poden extrapolar a les mascotes. De fet, l’o la veterinària ha de decidir el tractament per a cada animal, és contraproduent medicar a la mascota amb els antibiòtics que puga haver-hi per casa.

A més, segons ha indicat la mèdica internista de l’Hospital General d’Alacant i coordinadora cientificotècnica del *PRAN en la Comunitat, Esperanza Merino, “els antibiòtics només són eficaços per a combatre infeccions bacterianes, no curen infeccions causades per virus. No són analgèsics i no alleugen el dolor o la febre”.

En l’àmbit professional, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha organitzat una jornada tècnica el 19 de novembre en la qual participaran els coordinadors de les comissions dels departaments de salut que porten el tema, així com membres del grup de treball autonòmic per a la implantació de programes d’optimització de l’ús d’antimicrobià i responsables del PRAN a nivell nacional.

La trobada servirà per a posar en comú quina és la situació nacional i autonòmica i per a abundar en la sensibilització i conscienciació de la gravetat del problema de la resistència als antimicrobians i de la importància de l’ús prudent dels antibiòtics.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia