Des de Esquerra Unida, hem presentat un escrit amb reclamacions i/o al·legacions enfront de la modificació efectuada per l’equip del Govern municipal a l’Ordenança de l’IBI.

En mencionat escrit, plantegem fins a un 30% de reducció de l’IBI per a urbanitzacions com Camí Paterna, La Conarda, Los Pinares, El Brucar, Lloma del Más, El Bassó, La Providencia, Lloma del Calderer, El Periquillo, Clotxa del Sec, etc. Així mateix sol·licitem un increment en anys, o en el percentatge, per a les bonificacions per a energies d’aprofitament solar, igualment proposem canvis per a bonificar a les famílies monoparentals.

En l’escrit presentat a la Sra. Alcaldessa pel Coordinador d’Esquerra Unida de Bétera, argumentem en el primer cas: que existeixen urbanitzacions en el municipi a les quals no arriben tots els serveis bàsics (Neteja viària, Enllumenat Públic, evacuació d’aigües residuals i que fins i tot tenen fosses sèptiques). Però aquests habitatges paguen l’IBI sobre el valor cadastral del seu habitatge, o cosa que és el mateix segons el càlcul que realitza el Cadastre en raó del mercat d’immobles. Esquerra Unida entenem que la llei parteix del preu del mercat perquè assumeix que tots els municipis compleixen amb la prestació dels serveis mínims bàsics a tot el municipi, perquè té obligació de fer-ho ( Enllumenat Públic, neteja viària, evacuació d’aigües residuals, etc), per això és la pròpia llei que preveu la possibilitat d’incrementar l’IBI, si un Ajuntament dota de mes serveis que els bàsics a alguna zona. Per eixa mateixa raó, entenem des d’Esquerra Unida, que en el cas contrari, és lògic i just que es bonifique l’IBI o es rebaixe el seu tipus, si no estan prestant tots els serveis a alguna zona.

Des d’Esquerra Unida, volem assenyalar que es tracten de Bonificacions Optatives que recull la pròpia Llei de les Hisendes Locals, però que el govern local no ha aprofitat malgrat el malestar que regna entre els veïns i veïnes d’aquestes urbanitzacions. Pel que esperem que se siga sensible a aquestes propostes.

Exactament des d’EUPV proposem la inclusió d’un nou article en l’ordenança municipal, basant-se en la possibilitat recollida en els articles 74.1 i 74,3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals assenyalant que tots dos són aplicables al cas, un d’ells donant al Govern municipal que presideix Elia Verdevío la possibilitat de rebaixar el tipus per a aquesta classe d’immobles i, l’altre, plantejant una bonificació que proposem que siga del 30%.

En el mateix escrit també plantegem que siga estés fins a 7 anys com a mínim la bonificació d’aprofitament d’Energia Solar (plaques fotovoltaiques). Per a Esquerra Unida davant la greu situació que s’està provocant sobre el Clima i el desastre que ja es reconeix que causarà el Canvi Climàtic, és necessari que totes les administracions públiques i, per descomptat la municipal, es bolquen a donar suport a aquest tipus d’energies alternatives.

Igualment creiem que és necessari que s’homologuen les famílies  monoparentals amb les famílies nombroses clàssiques que ja es venen reconeixent. Un oblit en l’ordenança que ha de rectificar-se per a reconéixer la realitat social.

Des d’Esquerra Unida, esperem que tant el govern municipal com la resta de grups del Consistori tinguen la sensibilitat suficient per a secundar-les.

Nota enviada per Esquerra unida de Bétera el 18  de novembre  de 2021.
*Betera.com ha transcrit tot l’article d’opinió enviat per un grup polític. En aquest sentit, l’equip no es fa responsable de les paraules abocades en ell, ja que formen part de l’opinió individual d’aquest grup polític. Al seu torn, el mitjà també està a la disposició de les persones o institucions que apareixen reflectides en aquest article, per si volen fer algun aclariment.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia