La Mesa Sectorial de Sanitat ha acordat retardar, per un termini màxim de tres mesos, les dates de les proves ja publicades corresponents als concursos-oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants de funcionaris la gestió dels quals correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En concret, es tracta dels concursos-oposició de consolidació de 2017 en les següents categories: Superior Tècnic d’Administració Sanitària. Escala Farmacèutic/a d’Administració Sanitària; Superior Tècnic d’Administració Sanitària. Escala Mèdic/a d’Administració Sanitària; Superior de Gestió d’Administració Sanitària; Superior Tècnic de Salut Pública. Escala Laboratori Anàlisi Microbiològica; Farmacèutic/a Inspecció Serveis Sanitaris; Superior Tècnic de salut pública. Escala Medic/a Salut Pública, i Superior de Gestió de Salut Pública. Escala Sanitat Ambiental.

La mesura també afecta a les categories de Metge/ssa Inspecció Serveis Sanitaris; Infermers/es Inspectors de Serveis Sanitaris; Superior de Gestió de Salut Pública. Escala Seguretat Alimentària Laboratori; Superior de Gestió de Salut Pública. Escala vigilància, prevenció i promoció en salut pública (infermers/infermeres Salut Pública); Superior Tècnic de Salut Pública. Escala Seguretat Alimentària; Superior Tècnic de Salut Pública. Escala Veterinaris/es de Salut Pública i Especialista en Salut Pública. En total, són 114 places de torn lliure.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja havia publicat els llistats definitius d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió d’aquestes vacants. S’havien fixat fins i tot les dates i hores de realització de la prova. No obstant això, en la tramitació de Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol), d’abast estatal, s’estan introduint esmenes que poden afectar de manera substancial als concursos-oposicions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia