Bétera va realitzar ahir a la vesprada un Ple extraordinari per a dur a terme dos punts importants: d’una banda l’aprovació de modificacions en la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la localitat de l’exercici 2021 i, d’altra, l’aprovació inicial dels pressupostos de l’exercici 2022.

La sessió que va donar inici a les 18.02 hores, va aprovar per unanimitat amb els vots a favor de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal aquest punt.

En el primer punt, es proposava el següent:

1. Aprovar les modificacions introduïdes en la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bétera per a l’exercici 2021. En concret, la reclassificació de 3 places d’oficials al grup B i la creació d’una plaça d’arquitecte de serveis jurídics.

2. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bétera per a l’exercici 2021 i després de l’aprovació de la relació de llocs de treball amb les modificacions introduïdes de la mateixa.

3. Aprovar l’annexe 1 de personal amb les modificacions retributives recollides a la vista de les modificacions realitzades.

4. Aprovar les modificacions que s’ha introduït en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Bétera per a l’exercici 2021.

5. Entendre que després de les modificacions introduïdes en la relació de llocs de treball, la mateixa queda estructurada en el detall adjunt.

6. Publicar la plantilla, l’annexe de personal i la relació de llocs de treball i remetint les còpies oportunes a l’administració de la Comunitat autònoma, amb la documentació pertinent.

7. Seguir en l’expedient el procediment i tràmits establits per l’ordenament jurídic vigent.

Després de les diferents intervencions en aquest punt, es va passar a la votació.

Seguidament, l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va indicar que a l’expedient del segon punt es trobaven unes esmenes del grup socialista. Aquestes esmenes no van aprovar-se. Després d’un intens debat amb diferents intervencions per membres de la corporació, es va votar l’aprovació inicial dels Pressupostos de l’exercici 2022.

Els pressupostos es van aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3), Vox (1), els vots en contra de Compromís (6), el PSPV-PSOE (3) i l’abstenció de la regidora del grupo no adscrit (1).

Demà, oferirem dues notícies diferents on detallarem en cadascuna els punts tractats i adjuntarem els vídeos amb les intervencions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia