La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha posat en marxa un nou procediment perquè les llistes d’ocupació temporal romanguen obertes de manera permanent. D’aquesta manera, aquelles persones que desitgen inscriure’s podran presentar una sol·licitud telemàtica en qualsevol moment de l’any.

Així, s’ha publicat en la pàgina web de la Conselleria la resolució d’obertura de la dinovena edició de la borsa d’ocupació per a institucions sanitàries (consultar ací) i el procediment d’inscripció i modificació de sol·licituds estarà disponible a partir de hui dijous, 2 de desembre.

En la citada resolució, s’especifiquen els tràmits d’inscripció de les llistes d’ocupació obertes i permanents i s’estableix el nombre d’edicions que es convoquen, així com les dates de tall a partir de les quals les sol·licituds passaran a formar part de les edicions futures de la bossa.

A partir del dia 2 de desembre es podrà accedir als tràmits d’inscripció, que estaran disponibles les 24 hores del dia els 365 dies de l’any en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, mitjançant DNI electrònic, Certificat Digital o Cl@ve.

Amb la finalitat de garantir la igualtat en la baremació s’han establit dues dates límits anuals de valoració de mèrits i d’obtenció de requisits. Això suposarà que s’actualitzaran dues vegades a l’any les puntuacions dels seus integrants.

Aquest nou procediment d’inscripció és el resultat del treball realitzat amb la finalitat de disposar d’unes llistes d’ocupació amb recursos humans suficients per a poder proveir les necessitats de personal temporal, de manera que les persones interessades puguen accedir al tràmit quan finalitzen els estudis i no hagen d’esperar que s’òbriga un termini per a presentar sol·licituds i mèrits.

Com que les llistes d’ocupació estaran obertes de manera permanent, les llistes de reserva per a categories deficitàries previstes en l’article 13 de l’Ordre 4/2019 de 14 de novembre, es conformaran amb les persones que s’inscriguen per primera vegada en la categoria que precise de personal.

Inscripció en les llistes

Els qui es van inscriure en edicions anteriors de les llistes d’ocupació temporal, únicament hauran d’emplenar el tràmit si desitgen modificar l’elecció de categories i departaments de salut o afegir nous mèrits que no valore d’ofici l’Administració.

Per part seua, les persones que es van inscriure en els procediments extraordinaris de categories deficitàries convocades per la Direcció General de Recursos Humans no formen part de les llistes d’ocupació temporal pel que, si desitgen formar part d’elles, hauran de presentar la sol·licitud d’inscripció.

La inscripció podrà realitzar-se en un màxim de tres categories professionals diferents i, per a cadascuna d’elles, com a màxim en set departaments de salut.

Les sol·licituds presentades des del 2 de desembre de 2021 fins al 31 de març de 2022 seran valorades en la present 19a edició de la borsa d’ocupació. La resolució es refereix també a les dates de tall en les quals les sol·licituds seran valorades ja en les successives edicions 20 i 21.

Les sol·licituds d’inscripció i modificació es realitzaran de manera telemàtica i també hauran de presentar-la les persones que únicament desitgen aportar nous mèrits.

En una sol·licitud diferent a les anteriors i un termini màxim de 10 dies hàbils, es presentarà la documentació acreditativa de requisits i mèrits. No obstant això, no serà necessari presentar la documentació que acredite requisits ni mèrits computats ja en altres edicions anteriors.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia