Des del Centre de Salut de Bétera han informat que en els pròxims dies es procedirà a la vacunació de la grip sense cita prèvia per a menors de 60 anys, inclusivament xiquets i xiquetes.
Aquesta vacunació tindrà lloc els dijous 09, 16, 23 i 30 de desembre i el divendres 10 de desembre.
L’horari serà de 16.00 a 20.00 hores en la Sala de Cristall de l’edifici Casa Nebot, ubicada al carrer Estació nº5.
Com ja hem comentat abans, per a la citada vacuna no caldrà cita prèvia.
La grip és una malaltia respiratòria aguda, caracteritzada per la seua alta contagiositat i aparició en forma d’epidèmies anuals. Les epidèmies anuals solen ser causades pels virus A i B.

La grip afecta fonamentalment xiquets i xiquetes, persones majors i persones amb patologies cròniques, en aquestes últimes és més greu.

Enguany, la coincidència temporal amb la pandèmia per COVID-19, fa especialment important la vacunació de grip per a reduir les complicacions causades per totes dues malalties.

La vacunació de la grip estacional en la temporada 2021-22, com en temporades anteriors, va dirigida als següents grups de població:

 1. Persones majors a partir de 65 anys. Es farà èmfasi especialment en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.
 2. Persones amb menys de 65 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:
  • Menors (a partir dels 6 mesos) i persones adultes amb malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloent-hi displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.
  • Menors (a partir dels 6 mesos) i persones adultes amb:
   • diabetis mellitus
   • obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥40 en adults, ≥35 en adolescents o ≥3 DS en la infància)
   • malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
   • hemoglobinopaties i anèmies
   • hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, així com receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples
   • asplènia o disfunció esplènica greu
   • malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic
   • malalties neuromusculars greus
   • immunosupressió (inclosa l’originada per la infecció de VIH, per fàrmacs –incloent-hi el tractament amb eculizumab– en els receptors de trasplantaments i dèficit de complement)
   • càncer i hemopaties malignes
   • implant coclear o en espera d’aquest
   • fístula de líquid cefalorraquidi
   • malaltia celíaca
   • malaltia inflamatòria crònica
   • trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i d’altres

   En aquest grup es farà èmfasi especialment en aquelles persones que requerisquen seguiment mèdic periòdic o que hagen sigut hospitalitzades l’any precedent.

  • Menors entre els 6 mesos i els 18 anys d’edat que reben tractament prolongat amb àcid acetil salicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
  • Persones de qualsevol edat (≥ 6 mesos) institucionalitzades de manera prolongada.
  • Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació i dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part i que no s’hagen vacunat durant l’embaràs).
  • Menors entre 6 mesos i els 2 anys d’edat, per als nascuts en prematuritat abans de les 32 setmanes de gestació.
 3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions:
  • Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris, tant d’atenció primària com especialitzada i hospitalària; pública i privada, així com personal d’oficines de farmàcia. Es farà èmfasi especialment en el personal que té contacte mantingut amb pacients d’alguns dels grups d’alt risc descrits anteriorment.
  • Persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d’atenció a malalts crònics, especialment els qui tinguen contacte continu amb persones vulnerables.
  • Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
  • Persones que proporcionen cures domiciliàries a pacients d’alt risc o majors (definits en els apartats 1 i 2).
  • Persones que conviuen en la llar, inclosos els menors a partir dels 6 mesos d’edat, amb altres que pertanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seua condició clínica especial (esmentats en el punt 2).
 4. Altres grups en què es recomana la vacunació:
  • Persones que treballen en serveis públics essencials, amb èmfasi especialment en els següents subgrups:
   • Forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local.
   • Bombers/es.
   • Serveis de protecció civil.
   • Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries.
   • Personal d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial (incloent-hi centres d’acolliment d’immigrants).
  • Personal amb exposició laboral directa a ocells domèstics o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a ocells silvestres. La finalitat és reduir l’oportunitat d’una infecció concomitant de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els dos virus.

En la vacunació de la població infantil, s’administraran dosis de 0,5 ml a partir dels 6 mesos d’edat (independentment de la vacuna administrada). En els menors de 9 anys que es vacunen per primera vegada, s’administraran dues dosis de vacuna amb un interval mínim entre dosis de 4 setmanes. En les temporades successives s’administrarà una sola dosi.

La vacunació de la grip durant aquesta temporada 2021/22 es realitzarà de manera escalonada per grups, començant per les residències, majors de 70 anys i embarassades/puèrperes i seguint amb sanitaris. A continuació, es vacunaran 65-69 anys, menors de 65 anys amb factors de risc, policia nacional, guàrdia civil i empreses generadores de salut.

El quadre gripal generalment és benigne amb una duració entre quatre i cinc dies de mitjana.

La grip es transmet de persona a persona a través de les secrecions respiratòries. El període de transmissibilitat s’estén des de 24-48 hores abans de l’inici dels símptomes fins a 5-6 dies després. El període d’incubació és d’1-5 dies.

La vacunació anual és la principal mesura de prevenció contra la grip. És necessari vacunar-se tots els anys perquè els ceps que componen la vacuna canvien d’una temporada a altra.

L’efectivitat de la vacuna és aproximadament d’entre 40 i 60 % encara que pot variar en funció dels ceps circulants, vacunacions prèvies i altres variables. L’objectiu principal de les campanyes de vacunació és protegir els grups de risc en què la malaltia és potencialment més greu per les seues complicacions.

Altres mesures preventives efectives contra la grip són: en esternudar, utilitzar un mocador d’un sol ús, llavar-se les mans després d’esternudar, beure begudes calentes, ventilar periòdicament les habitacions, evitar els locals tancats i carregats de fum.

Els objectius per a la temporada 2021-2022 són aconseguir o superar cobertures de vacunació del 75% en majors, preferentment a partir de 65 anys, i en el personal sanitari i sociosanitari, així com superar el 70% en embarassades i puerperi primerenc i el 60% en persones amb condicions de risc.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia