Aquest dijous, 09 de desembre, tindrà lloc el Ple Ordinari del mes de desembre de Bétera. Com habitualment, aquest donarà inici a les 18.00 hores i tindrà lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament, situat al Castell del municipi.

A continuació, adjuntem l’Ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de les actes números 11, 12, 13 i 14 de 2021, de les sessions celebrades el 2 d’agost, el 6 de setembre i 4 i 9 octubre respectivament, pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la número 2015 a la número 2014) dictades de l’1 al 29 d’octubre de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 19 d’octubre fins al 23 de novembre de l’actual.
5. HISENDA.- Dació de compte al Ple de l’informe de la Intervenció municipal sobre la informació trimestral relativa a l’execució del pressupost. Tercer Trimestre exercici 2021.
6. HISENDA.- Aprovació de reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a l’exercici 2020. Expedient INT-20210073 FPL 005/2021 – REC.
7. HISENDA.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 12/2021 del Pressupost en vigor – INT20210089 MC 12/21.
8. INTERIOR.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia 2226-2021 de modificació de delegacions conferides a la Junta de Govern Local.
9. PERSONAL.- Resolució dels recursos de reposició presentats contra la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Bétera.
10. DRETS SOCIALS.- Aprovació de modificació de l’Ordenança Reguladora de les Bases específiques per a la concessió de prestacions socials econòmiques en matèria de Serveis Socials.
11. PROPOSICIONS.
– 11.1.- Proposició CIUTADANS: Defensa Estatut Autonomia.
– 11.2.- Proposició PP, MAS CAMARENA-TORRE EN CONILL, CIUTADANS, COMPROMÍS, PSOE i la Regidora NO ADSCRITA: Dia Internacional eliminació violència contra dones.
– 11.3.- Proposició COMPROMÍS: Parcs i jardins.
– 11.4.- Proposició COMPROMÍS: Espai Associacions.

El nostre equip cobrirà l’acte i, a partir d’aquest pròxim divendres, anirem oferint detalls sobre el tractat en aquest ple.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia