El passat dia 13 de desembre, el veí Luis Poveda (membre de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns del Camí Paterna), va presentar pel registre d’entrada una reclamació enfront de l’aprovació provisional dels pressupostos de 2022.

El que hui nega el govern de Bétera (PP, Cs, i Mas Camarena-Torre en Conill), va ser aprovat pel govern local de la legislatura 2015-2019, però no executat pel de Elia Verdevio.

En la mencionada reclamació sol·licitava que es revisara i modificara la decisió presa i destinen en els pressupostos de 2022, com a mínim, les mateixes quantitats que es contemplaven en els pressupostos de 2019 (50.000 € i 64.000 €) i que es revisara i modificara la decisió presa i destinen als mateixos projectes, (instal·lació de punts de llum i la realització d’un projecte de transport públic circular). Fins i tot es demanava que es complementen perquè tots dos projectes siguen més extensius i abasten solucions més completes, ja que actualment existeixen ingressos suficients per a eixos projectes aportats, per exemple, amb les transferències externes que reben de les diferents administracions, en concret des de la Diputació de València a l’ésser de lliure disposició ho permet.

L’esmentada reclamació està emparada en La Llei Reguladora de les Hisendes Locals que, en el seu article 170 punt 2, b, estableix que es poden presentar reclamacions per “ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim”.

Al nostre entendre, entra dins de l’obligació que té l’Ajuntament per precepte legal de tindre els serveis d’enllumenat públic i altres.

Doncs bé, un any més, esperem que no ocórrega com l’any passat, en el ple ORDINARI celebrat el passat 6 d’abril, en el qual l’equip de govern va rebutjar les nostres legítimes reclamacions.  “Esperem en 2022 tindre per fi l’enllumenat públic, com tenen la resta de veïns i veïnes del municipi i també la resta de serveis bàsics que ens falten”

Des de la AAVV, denunciem aquesta falta de voluntat política per a resoldre els problemes que, com a veïnes i veïns, venim patint des de fa molts anys. Anunciem que continuarem reivindicant i pressionant fins a aconseguir una solució a la falta de serveis que patim, que no és més que una deixadesa de les funcions que tot govern municipal té amb els seus veïns i veïnes.

A Bétera, a 15 de desembre  de 2021. Associació de Veïns Camí Paterna.
Betera.com ha transcrit la nota enviat per aquesta associació i no es fa responsable de les paraules en elles abocades. No obstant això, està a la disposició de les persones o institucions que apareguen en aquest escrit per si volen oferir alguna rèplica o aclariment.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia