Labora, el Servei Valencià d’Ocupació, amplia en 450 cursos l’oferta de formació per a la millora d’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació. Els cursos disponibles es troben separats per províncies en la direcció: consultar ací

L’oferta d’aquests s’adapta a les demandes de treball de cada comarca per a ajudar a trobar treball en l’entorn pròxim i satisfer les necessitats administratives i de les indústries locals.

Es tracta de 450 cursos gratuïts de nova programació, alguns dels quals comencen immediatament i altres que ho faran en els pròxims dies o al llarg del 2022.

Un centenar d’aquests cursos són d’anglés, una de les titulacions més requerides en l’actualitat, que s’ofereix fins a nivell B2 i amb anglés específic aplicat a alguns oficis.

Així mateix, al voltant d’un centenar i mig d’aquests cursos són sobre instal·lació i manteniment, en camps com a jardineria, electricitat, electrodomèstics, informàtica, vehicles o maquinària pesant.

Les províncies de València i Alacant concentren major volum poblacional de cursos que la de Castelló. En totes elles l’oferta comprén cursos de neteja; tractament de dades; docència de la formació professional; atenció a la dependència; atenció sanitària a domicili; conducció professional per a diferents serveis; seguretat privada; telecomunicacions; monitor de temps lliure; lampisteria; estètica; disseny i gestió web; cuina; administració, soldadura; socorrisme, etc. Juntament amb uns altres molt més específics com a ioga, marroquineria, diferents especialitzacions comercials, ajuda en catàstrofes…

Els fulls informatius desglossats per províncies inclouen els requisits de cada curs, la seua ubicació, duració i començament.

Per a accedir als nivells 2 i 3 serà necessari el certificat d’ESO i batxillerat, respectivament, o haver superat un curs del mateix nivell en una altra disciplina o l’immediatament anterior d’aquesta. Només els de nivell 1 són totalment lliures de requisits.

És important que la demanda d’ocupació en Labora estiga activa i actualitzada, perquè si el sistema d’inscripció als cursos de formació de Labora no reconeix la titulació, no permetrà a la persona candidata seguir en el procés.

Per a més informació sobre el procés d’inscripció es pot consultar el següent tutorial: youtube.com/watch?v=bsclmx2xqti.

L’ampliació del servei de formació amb més cursos i millor enssamblats amb la demanda de força de treball és un tret de Labora, el nou servei d’ocupació valenciana.

Avalem Territori

Adaptar els cursos a la demanda ha sigut possible gràcies al programa Avalem Territori, que finança Labora i que ha permés posar en comú a nivell local les necessitats dels oferents d’ocupació de cada comarca, garantint així la màxima utilitat del curs per a la contractació de la persona demandant. per a benefici també de les indústries, que descarreguen tasques formatives.

El programa va reunir patronal (CEV) i sindicats valencians amb els ajuntaments per a desplegar les necessitats a nivell local, necessitats que han sigut documentades històricament, descrites amb precisió i projectades a futur per part de la Universitat de València, en una investigació que ha finançat Labora (consultar ací).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia