El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar aquest passat divendres, 17 de desembre, el decret que estableix els requisits que han de seguir els cursos de formació en matèria de benestar animal en la Comunitat Valenciana que desenvolupa la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

L’objecte d’aquest decret és el d’establir el procediment a través del qual el personal de les explotacions ramaderes, transport d’animals, sacrifici i nuclis zoològics obtinguen la formació adequada en matèria de benestar animal.

El decret concreta, transcorreguts més de 10 anys des de l’anterior, determinats aspectes relacionats amb l’àmbit d’aplicació com el d’estendre la formació al personal a cura dels animals de companyia i al personal veterinari.

El text estableix la tipologia, el contingut, l’organització i l’homologació d’aquests cursos de formació, inclosa l’expedició del certificat acreditatiu de la competència.

Aquesta norma s’aplicarà en els cursos de formació impartits per la Generalitat i a l’homologació de les entitats que impartisquen formació en matèria de benestar animal en la Comunitat Valenciana, quan siga necessària per a donar complir la normativa autonòmica, estatal o comunitària.

La tipologia dels cursos se centra en quatre àrees basades en la cura, pràctiques de maneig i benestar dels animals i de les cries de les espècies que tenen al seu càrrec.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia