Donada la imminent entrada en vigor de l’ampliació de la garantia legal de compra a tres anys i l’extensió de l’obligació de l’existència de peces de reparació a 10 anys, OCU recomana retardar, en la mesura que siga possible, la compra dels regals tecnològics i els electrodomèstics a l’1 de gener.

La mesura contempla l’ampliació del termini de la garantia fins a 3 anys. En concret d’ells, durant els 2 anys primers, el consumidor no ha de demostrar la falta de conformitat del producte, la qual cosa facilitarà la reparació, un termini que en l’actualitat és de només 6 mesos i que s’ha demostrat clarament insuficient. Les dades d’OCU assenyalen que el 40% dels consumidors afectats per un problema durant el període de garantia ni tan sols intenta que li ho reparen, per les dificultats que troben.

Per a OCU resulta a més molt rellevant l’ampliació del termini de disponibilitat dels recanvis fins a 10 anys que va en línia amb l’Agenda Europea del consumidor i pretenen facilitar la transició ecològica cap a un consum més sostenible i lluitar contra l’obsolescència prematura. Aquestes mesures que van en un sentit positiu s’han de completar amb unes altres, com són la creació d’un Índex de reparabilitat dels productes que permeta als consumidors triar els productes més duradors i sostenibles.

Les modificacions en la norma, que inclou interessants novetats per als consumidors, van ser publicats en el BOE del 28 d’abril de 2021.

Amb aquestes mesures, entre altres, s’incorpora al Dret Espanyol la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns, que havia de transposar-se al nostre ordenament abans de l’1 de juliol de 2021 (els canvis entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2022) per a mantindre l’aposta europea per la sostenibilitat i racionalització del consum inclosa en l’Agenda Europea del Consumidor.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia