La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha llançat la convocatòria de beques salari lligades a renda per a la realització d’estudis en les universitats valencianes durant el curs acadèmic 2021-2022 i que estan dotades amb una assignació de 16,5 milions.

Segons ha informat la Generalitat, la Conselleria ha publicat l’ordre per la qual es convoquen aquestes beques salaris i el termini de presentació d’instàncies és d’un mes des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

La presentació de sol·licituds de beques per a la realització d’estudis en les universitats que integren el sistema Universitari Valencià es realitzarà únicament per mitjans electrònics a través de la web de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana.

El programa de beques universitàries i accés a estudis superiors impulsat des de la Direcció General d’Universitats ha anat incrementat la seua dotació en els últims anys fins a arribar a un pressupost de 32,4 milions per a sis modalitats de beques en l’exercici 2022.

L’objectiu és fomentar la igualtat d’oportunitats i garantir la formació universitària d’un major nombre d’estudiants, segons les fonts.

En concret, el Consell destina un assignació màxima de 16,5 milions d’euros a finançar aquestes subvencions que podran tindre caràcter pluriennal i estan dotades amb un màxim de 6.000 euros a l’any per persona.

Entre les novetats d’aquesta convocatòria destaca l’ampliació de les possibilitats d’accés, ja que podran beneficiar-se d’aquesta beca, tant estudiants que inicien els seus estudis universitaris, com d’altres cursos que disposen de menys recursos econòmics i complisquen amb els requisits econòmics i acadèmics de la convocatòria.

A més, s’amplia el col·lectiu de persones potencialment beneficiàries, en incloure’s als estudiants de màsters habilitants, i estableix una especial atenció a col·lectius especialment vulnerables com a víctimes de violència de gènere, alumnat amb discapacitat, persones refugiades i sol·licitants d’ajuda internacional.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia