La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha posat en marxa un cicle de 10 tallers amb l’objectiu d’impulsar un procés d’elaboració col·lectiva de la nova Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

Es tracta de diversos tallers de caràcter presencial, que se celebraran en desembre i gener a les 17.00 hores i que centraran el debat en diferents aspectes sobre la futura llei. La ciutadania podrà seguir-los en ‘streaming’ a través del canal twitch.tv/itacaasc i realitzar les seues aportacions mitjançant el xat de text.

Fins a hui s’han celebrat 4 sessions de les 10 previstes que han tractat sobre ‘La participació de les persones valencianes residents en l’exterior de la Comunitat’ i ‘Compromisos i garanties de la Generalitat en la participació de la ciutadania en els assumptes públics’.

Els pròxims tallers se celebraran el 10 i 17 de gener per a parlar sobre ‘La participació en l’educació reglada i no reglada’; l’11 i 18 de gener que se centrarà en el ‘Foment i promoció de l’associacionisme’; i el 12 i 19 de gener que versarà sobre les ‘Funcions del Consell de Participació Ciutadana’.

Aquestes sessions, tant presencials com en línia, persegueixen debatre amb tots els agents socials per a implicar la societat civil en la construcció d’una llei que permeta millorar la qualitat democràtica.

Amb la nova llei es pretén avançar en estratègies d’innovació en el desenvolupament de la participació ciutadana. Es tracta d’implantar un nou model de democràcia participativa que tindrà un impacte i un abast diferenciador i innovador respecte a les regulacions existents en el conjunt de comunitats autònomes.

Informació pública

Cal destacar, que fins al pròxim 31 de gener de 2022 es troba obert el tràmit d’informació pública del projecte de Llei de Participació per a recaptar les aportacions de la ciutadania en el portal de Participació de la Generalitat ‘GVAParticipa’ (gvaparticipa.gva.es) en l’apartat ‘Elaboració normativa’.

La ciutadania pot participar de dues formes en l’elaboració del nou text normatiu; bé a través d’un debat previ en el qual poden donar resposta a deu preguntes plantejades, bé realitzant directament les seues aportacions. Les qüestions que es proposen estan relacionades amb els temps de resposta de l’administració a les propostes de la ciutadania; propostes perquè la societat valenciana participe activament en les polítiques públiques; opinió sobre el Portal de Participació Ciutadana i la seua utilitat; o mecanismes per a afavorir la participació des de les entitats locals; entre altres.

Nou marc normatiu

El passat 4 de novembre es va acordar l’inici del procediment per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de participació ciutadana i foment de l’associacionisme amb la finalitat d’elaborar un marc normatiu regulador dels drets de participació de la ciutadania.

El text normatiu inclou les entitats locals, així com les persones valencianes en l’exterior. Al seu torn, introdueix l’educació en la participació, tant reglada com no reglada. La nova llei també pretén aprofundir en el foment de l’associacionisme com a element vertebrador d’una societat més democràtica i participativa.

La regulació establirà un marc normatiu de la participació ciutadana formal que regule i promoga la participació dels agents socials i del conjunt de la societat com a coproductora de coneixement i polítiques públiques i generadora de valor públic.

L’objectiu és establir mecanismes de participació ciutadana inclusius i accessibles que permeten avançar cap a una democràcia participativa, implementant noves formes de treball, potenciant l’educació en la participació i fomentant transversalment la cultura participativa amb criteris d’intergeneracionalidad i equitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia