El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar el passat dimarts, 28 de desembre, dues resolucions del Institut Valencià de Finances (IVF) per les quals es modifiquen les convocatòries de les línies de finançament bonificat Renaixer i Resistir ReactEU Feder.

Amb Renaixer  es pretén atorgar préstecs bonificats per al finançament d’autònoms i societats mercantils que tinguen seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, amb Resistir ReactEU Feder la seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat de les persones interessades en beneficiar-se d’aquesta bonificació haurà també d’estar radicada a la Comunitat Valenciana.

La modificació incorporada resideix en l’ampliació del termini concedit a autònoms i empreses beneficiàries d’aquestes dues línies de finançament perquè puguen incorporar despeses de circulant realitzats durant l’exercici 2022 en la justificació de les seues operacions de finançament.

Aquesta modificació únicament aplica a les operacions destinades a finançar despeses en capital circulant que s’han desemborsat a partir del 31 d’octubre de 2021, per la qual cosa el límit temporal per a la justificació anteriorment fixat en la convocatòria, desembre de 2021, els donava poc marge per a operar.

La crisis derivades de la COVID-19 continua comportant greus conseqüències sobre les activitats econòmiques realitzades per autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana, que necessiten un reforç per a mantindre la seua activitat.

Cal destacar que els beneficiaris d’operacions atorgades pel Institut Valencià de Finances (IVF) han de demostrar que el finançament públic rebut s’ha destinat a la fi per al que es va sol·licitar i, tal com fixa la convocatòria, aquesta justificació ha de ser “mitjançant proves documentals clares, específiques i actualitzades”.

L’ampliació del termini per a la justificació ara aprovada permetrà que autònoms i empreses disposen de major marge de maniobra i puguen incorporar en aquest justificació despeses corresponents a l’exercici 2022.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia