La Diputació de València ha mostrat el seu ple compromís contra la xacra de la sinistralitat laboral col·laborant de manera activa amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València, en la seua iniciativa per a previndre de manera eficaç l’elevat nombre d’accidents de treball mortals que ocorren en teulades, cobertes o plataformes andamiadas. Esta acció s’emmarca dins del pla de xoc contra els accidents mortals en el treball, presentat recentment pel Ministeri de Treball i Economia Social sota el lema ‘Arriscar la teua vida no és una opció’.

 

Aprofitant que la Diputació compta amb una xarxa de comunicació fluida i directa amb tots els municipis de la província, la Inspecció Provincial de Treball ha sol·licitat la seua col·laboració per a instar els ajuntaments que, davant la detecció en les seues poblacions de supòsits de risc per a la seguretat de les persones en treballs en cobertes, teulades o plataformes andamiadas procedisquen a comunicar-ho de manera immediata a l’organisme supervisor.

 

Per a fer efectiva la col·laboració, la diputada d’Assistència a Municipis, Amparo Orts, ha enviat un escrit a tots els alcaldes i alcaldesses de la província explicant-los el procediment a seguir en aquests casos.

 

La implicació dels ajuntaments en esta iniciativa centrada en reduir els accidents laborals per caigudes des de cobertes i teulades o des de plataformes andamiadas és fonamental, ja que es considera que la detecció d’estos treballs, habitualment puntuals o d’escassa duració, pot realitzar-se de manera senzilla per les policies locals en les seues rondes ordinàries de vigilància de polígons i zones industrials.

 

Una vegada comunicada la situació de risc a través d’un correu electrònic facilitat en la circular, on s’haurà d’incloure una breu descripció dels fets i les dades d’identificació i localització del centre de treball, la Inspecció realitzarà una visita de manera immediata per a requerir l’esmena de les deficiències detectades o, fins i tot, la paralització de les tasques en supòsits de risc greu i imminent.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia