La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat per 930.000 euros les ajudes a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR-CV).

Aquesta convocatòria, que té caràcter pluriennal per a 2022-2024, compta amb un import inicial de 930.000 euros, susceptible d’ampliar-se en fins a 1.490.000 euros. La mesura de formació té una dotació inicial total de 3,5 milions que, després de l’última modificació, passarà a ser de quasi cinc milions d’euros per a tot el període de programació.

Amb aquesta mesura es busca augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries, per a l’obtenció de productes de qualitat, l’ús de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge. Igualment, es fomenta la iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l’assentament de la població i el relleu generacional.

La directora general de Política Agrària Comuna (PAC), Maite Cháfer, ha subratllat que aquestes ajudes “tenen un gran interés entre el sector agrari i representen una oportunitat per a millorar la professionalització en el territori rural”.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes elles sense ànim de lucre, directament relacionades amb el sector agroalimentari i el medi rural.

Aquestes entitats tindran un pla formatiu en el qual es recullen les actuacions subvencionables, que poden ser: cursos de formació, seminaris, tallers, visites tècniques i altres activitats formatives que contribuïsquen als objectius de la mesura.

S’estableix com a límit màxim de subvenció per beneficiari i fase d’execució de 100.000 euros, no podent superar el límit de 150.000 euros per any natural.

La seua convocatòria pot consultar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia