El passat dia 13 de desembre del 2021, el veí Luis Poveda, membre de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns del Camí Paterna, va presentar pel registre d’entrada, una reclamació enfront de l’aprovació provisional dels pressupostos del 2022.

El que hui nega el govern de Bétera (PP, Cs i Mas Camarena-Torre en Conill), va ser aprovat pel govern local de la legislatura 2015-2019, però no executat pel de Elia Verdevío.

En la mencionada reclamació sol·licitava que es revisara i modificara la decisió presa i destinen en els pressupostos del 2022, com a mínim, les mateixes quantitats que es contemplaven en els pressupostos del 2019 (50.000 € i 64.000€). Al seu torn, es demanava que es revisara i modificara la decisió presa i destinen als mateixos projectes (instal·lació de punts de llum i la realització d’un projecte de transport públic circular), fins i tot que es complementen perquè tots dos projectes siguen més extensius i abasten solucions més completes. Doncs, actualment existeixen ingressos suficients per a aqueixos projectes, aportats per exemple amb les transferències externes que reben de les diferents administracions, en concret des de la Diputació de València. Al ser de lliure disposició, ho permet.

L’esmentada reclamació està emparada en La Llei Reguladora de les Hisendes Locals que, en el seu article 170 punt 2, b, estableix que es poden presentar reclamacions per “ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim”.

Al nostre entendre, entra dins de l’obligació que té l’Ajuntament per precepte legal de tindre els serveis d’enllumenat públic i altres.

Doncs bé, un any més com ja van fer en anys anteriors, l’equip de govern ha tornat a desestimar (rebutjar) la reclamació realitzada als pressupostos del present any 2022.

Des de la AAVV denunciem aquesta falta de voluntat política per a resoldre els problemes que, com a veïnes i veïns, venim patint des de fa molts anys i anunciem que continuarem reivindicant i pressionant fins a aconseguir una solució a la falta de serveis que patim.

A Bétera, a 7 de gener  de 2022. Nota enviada per Luis Poveda, membre de la Junta Directiva de la AA.VV. del Camí Paterna.
*Aquesta nota està transcrita tal qual se li ha enviat a l’equip de redacció, ja que és un article d’opinió i no ens fem responsables de les paraules escrites en ell. No obstant això, estem oberts a rèpliques i aclariments per part d’aquelles persones o institucions que es puguen veure implicades o al·ludides en ell.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia