Aquest dilluns, 10 de gener, l’Ajuntament de Bétera realitzarà el ple ordinari del mes de gener de 2022. Es tracta del primer ple d’enguany. Com habitualment, aquesta sessió ordinària donarà inici a les 18.00 hores i tindrà lloc en el saló de plens (situat al Castell del municipi).

A continuació, adjuntem l’ordre del dia previst per a hui:

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia (de la número 2315 a la número 2534) dictades del 2 al 25 de novembre de 2021.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local (44, 45 i 46 de 2021) celebrades des del 30 de novembre fins al 14 de desembre de 2021.
4. CONTRACTACIÓ.- Manteniment integral de les zones verdes, sòls dotacionals, parcel·les patrimonials i dels elements d’equipament continguts en els mateixos del municipi de Bétera. Acordar el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte del servei i iniciació d’un nou procediment de licitació de l’expedient.
5. PROPOSICIÓ.- Proposició presentada pel grup municipal PP – Suport a les Forces i Cossos de Seguretat (no a la modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana)
6. PRECS I PREGUNTES (tant dels membres de la corporació municipal com de les veïnes i veïns assistents al ple com a públic).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia