La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat subvencions per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme destinades a promoure activitats que engeguen les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana i amb seu o delegació estable a la mateixa.

Per això, es destinaran 1,5 milions d’euros el 2022, fet que suposa un 41% més que l’exercici anterior, en què les subvencions van pujar a 885.000 euros.

Se subvencionaran les accions de formació en matèria de participació ciutadana i foment de l’associacionisme; el foment de la participació dels associats i associades al dia a dia de l’entitat, així com la cooperació interassociativa i el treball en xarxa amb altres entitats.

Pel que fa als objectius específics, que s’han de definir i desenvolupar en el projecte, s’orienten a promoure iniciatives i propostes per aprofundir els drets polítics de participació col·lectiva; disseny d’espais o fòrums oberts de debat, intercanvi d’idees i elaboració de propostes, que puguen contribuir a la construcció de manera crítica de polítiques i presa de decisions públiques. Alhora, la promoció d’iniciatives de participació ciutadana que afavorisquen la realització de processos participatius que òbriguen espais de diàleg i acció sobre assumptes d’interès públic; a més de fomentar la innovació social i ciutadana que impulse la cultura i l’organització col·laborativa per a la participació ciutadana.

També s’hi inclouen el foment de l’associacionisme i l’adhesió de les persones en col·lectius organitzats per dur a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida de les associades i els associats; l’impuls de la cooperació interassociativa i potenciar el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats associatives per aconseguir interessos comuns i optimitzar recursos, mitjans i informació; així com incidir en la informació i formació de metodologies de participació adreçades als membres de l’entitat i/o a les persones beneficiàries de les actuacions de l’entitat.

Per assolir aquests objectius se subvencionaran activitats i accions com ara jornades, debats i fòrums oberts; disseny i execució d’instruments o eines que afavorisquen la participació de la ciutadania a través de xarxes ciutadanes, plataformes digitals, trobades associatives, entre altres; cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana i foment de l’associacionisme; accions d’assessorament a la ciutadania; i realització d’estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com ara guies, butlletins, treballs o estudis de recerca social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la matèria.

Cal destacar que la convocatòria s’ha publicat per primera vegada a la primera quinzena del mes de gener. En aquest sentit, les entitats subvencionades podran realitzar una millor planificació de les activitats i tindran més temps per executar-les.

Així mateix, l’elaboració de la convocatòria esmentada ha comptat amb la participació d’un grup de treball en què van formar part les entitats ciutadanes dels sectors representats al Consell de Participació Ciutadana.

El termini per presentar les sol·licituds ja ha començat i finalitzarà el pròxim dilluns 7 de febrer. Es realitzarà exclusivament via telemàtica a la Seu Electrònica de la Generalitat o a través de la pàgina web de la Conselleria de Participació.

Es pot consultar més informació al respecte en el següent enllaç: consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia