Ahir dilluns, 10 de gener, l’Ajuntament de Bétera va realitzar el ple ordinari del mes de gener de 2022. Aquest, va ser el primer ple d’enguany. Com habitualment, aquesta sessió ordinària va donar inici a les 18.00 hores i va tindre lloc en el saló de plens (situat al Castell del municipi).

Aquest ple va comptar amb l’absència del regidor de Mas Camarena-Torre en Conill, Manuel Chover, de la portaveu de Compromís, Cristina Alemany, i de la regidora no adscrita, Mª José Yago, els quals no van poder assistir a la sessió per diversos motius. Després d’excusar-los, l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va felicitar l’any a tota la corporació i a les veïnes i veïns assistents i va procedir a l’inici del ple.

En primer lloc, seguint l’ordre del dia, en l’àrea de règim jurídic es va donar compte de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. Després de resoldre unes preguntes realitzades en aquest punt per part del regidor de Compromís, Joano Baudés, es va donar compte del control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia, concretament de la número 2315 a la número 2534, dictades del 02 al 25 de novembre de 2021. (Ampliarem informació sobre aquest punt en una altra notícia).

Una vegada respostes unes altres qüestions de Baudés formulades en referència a aquest segon punt, es va donar compte de les sessions de la Junta de Govern Local (44, 45 i 46 de 2021), celebrades des del 30 de novembre fins al 14 de desembre de 2021. (Ampliarem informació sobre aquest punt en una altra notícia).

Posteriorment,  en l’àrea de contractació, es va parlar sobre el manteniment integral de les zones verdes, sòls dotacionals, parcel·les patrimonials i dels elements d’equipament continguts en els mateixos del municipi de Bétera i l’acordar el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte del servei i iniciació d’un nou procediment de licitació de l’expedient.

Aquest quart punt es va aprovar per majoria, després de les diferents intervencions dels membres de la corporació, amb  els vots a favor de l’equip de govern (4 vots del PP, 2 vots de Mas Camarena-Torre en Conill i 3 vots de Ciutadans), els 5 vots en contra de Compromís i les abstencions del PSPV-PSOE (4 vots) i de Vox (1 vot). (Ampliarem informació sobre aquest punt en una altra notícia).

Seguidament, es va tractar la proposició presentada pel grup municipal del PP. Abans de passar a parlar d’ella, es va votar la inclusió de la citada proposició en l’ordre del dia, la qual es va aprovar per unanimitat. Aquesta proposició consistia en donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat i demanar al Govern d’Espanya que no modifique la Llei de Seguretat Ciutadana.

Després de les diferents intervencions dels portaveus i regidors de la corporació municipal, es va passar a la votació. Aquesta proposició va ser votada a favor per part del PP (4), Ciutadans (3) i Vox (1), en contra per part de Compromís (5) i el PSPV-PSOE (3) i les abstencions de Mas Camarena-Torre en Conill (1). Com es va produir un empat, es va tornar a votar. Com el resultat de la segona votació va ser el mateix, va guanyar el vot d’alcaldia. D’aquesta manera, la proposició va ser, finalment, aprovada. (Ampliarem informació sobre aquest punt en una altra notícia).

A continuació, va haver-hi un breu recés de cinc minuts i es va procedir al torn de Precs i Preguntes, tant dels membres de la corporació municipal com de les veïnes i veïns assistents al ple com a públic. Després dels precs i preguntes del públic, es va donar per finalitzat aquesta sessió ordinària, la qual va durar quasi quatre hores. (Ampliarem informació sobre aquest punt en una altra notícia).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia