La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les oposicions docents d’ingrés lliure al cos de mestres d’enguany, amb una oferta total de 1.228 places corresponents a reposició de jubilacions.

Tots els detalls de la resolució de la convocatòria es poden consultar en l’enllaç següent: consultar ací.

El termini de presentació de sol·licituds per a presentar-se a aquestes oposicions serà des de hui dimecres 12 de gener fins al pròxim dilluns 31 de gener. Quant a la realització de la part A de la primera prova de la fase d’oposició i de reserva de persones amb diversitat funcional, aquesta tindrà lloc a partir del pròxim dia 11 de juny.

La data definitiva, l’hora i el lloc on s’haja de fer la primera part de la prova d’aquestes oposicions, així com la distribució de les persones aspirants per tribunal, es determinarà en la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Per a la Generalitat Valenciana és fonamental avançar en la consolidació de llocs de treball docent i poder correspondre l’esforç de milers de persones que fa temps que preparen aquesta convocatòria. D’aquesta manera la Conselleria dota de seguretat jurídica la convocatòria i explicita una planificació amb totes les places possibles que no estan afectades pel marc legal estatal que s’està preparant.

La distribució de les 1.228 places del cos de mestres que es convoquen és de la següent manera: 453 places de Primària; 388 d’Infantil; 132 de Pedagogia Terapèutica; 128 places d’Anglés; 62 d’Audició i Llenguatge; 34 d’Educació Física, i 31 de Música. En cada una d’aquestes 7 especialitats hi ha una reserva del 10 % de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.

En aquest sentit, la Direcció General de Personal Docent ha de fer la distribució del personal aspirant de cada especialitat en proporció al nombre de tribunals, i respectar, sempre que siga possible, la província que el personal mencionat haja consignat en la sol·licitud de participació. Les persones que participen pel torn de reserva per diversitat funcional s’han d’assignar al tribunal de l’especialitat corresponent que tinga aquest tipus de places; per a poder atendre la preferència elegida per les persones amb diversitat funcional, aquest tribunal podrà establir subseus d’actuació en les províncies sol·licitades.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia