La Generalitat Valenciana ha acceptat la cessió gratuïta realitzada per l’Ajuntament de Bétera de l’ús de 6 metres quadrats en la coberta de la casa consistorial d’aquesta localitat per a destinar-lo a la instal·lació d’una nova estació base de la Xarxa Comdes. Així ho ha comunicat a través de nota de premsa, aquest matí, la mateixa Generalitat.

El passat 6 de maig de 2021 el consistori de Bétera va resoldre adjudicar la concessió de l’ús privatiu, mitjançant adjudicació directa de 6 metres quadrats en la coberta de l’Ajuntament, a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (DGTIC) per a instal·lar una nova estació base de la Xarxa Comdes, utilitzada per a les comunicacions del servei d’emergències i els cossos de policia.

L’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa i la duració de la concessió del bé de domini públic és de 50 anys.

En cas d’incompliment dels fins per als quals se cedeix l’immoble es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i la baixa de l’immoble en l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Així mateix, el dret d’ús sobre l’immoble haurà d’incorporar-se a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte dependent de la DGTIC de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

La Xarxa Comdes està a la disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana i constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la llei 13/2010.

La xarxa és pública i està operada i explotada per la Generalitat, a través de la DGTIC, que duu a terme la planificació, supervisió i gestió tècnica, així com les tasques de gestió operativa dels usuaris.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia