La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat, per a l’exercici 2022, les ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores. La convocatòria pot consultar-se en el següent enllaç del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: consultar ací.

Aquesta línia d’ajudes, que és finançada al 100% amb fons de la Generalitat Valenciana, té per objecte generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. Es convoca per un import de 315.000 euros, que pot ser ampliat fins a un màxim de 450.000 euros. Cada projecte es pot subvencionar fins a un màxim de 15.000 euros.

Està destinada a persones titulars de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes de la Comunitat Valenciana que presenten un projecte innovador i d’experimentació amb determinats objectius de sostenibilitat, resiliència i economia circular.

Concretament, els projectes han de plantejar l’adaptació del material vegetal a les condicions de canvi climàtic i/o escassetat de recursos hídrics ambientals de la Comunitat Valenciana, amb models de producció i transformació agroecològica i/o sostenible, amb la reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària, la potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals o la reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris, entre altres.

Els interessats disposen d’un termini d’un mes per a la presentació de les sol·licituds i els projectes es podran realitzar fins al 10 de novembre de 2022.

Aquest és el quart any de convocatòria d’aquesta línia d’ajudes. Quasi un centenar de projectes innovadors van ser recolzats en els tres anys anteriors.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia