En el punt cinqué del Ple Ordinari del mes de gener de Bétera, es va tractar la proposició presentada pel grup municipal del Partit Popular.

Abans de passar a parlar de la citada proposició, es va votar la inclusió d’aquesta en l’ordre del dia. La inclusió es va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal de l’Ajuntament de Bétera (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE i Vox), a excepció de la regidora no adscrita,  José Yago, la qual no va poder assistir a aquest ple.

Aquesta proposició consistia a donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat i demanar al Govern d’Espanya que no modifique la Llei de Seguretat Ciutadana.

Segons va llegir el secretari, en aquesta proposició es planteja instar al Govern d’Espanya a defendre el manteniment de la seua dignitat, intimitat i el principi d’autoritat que l’actual legislació els assegura i que les forces i cossos de seguretat de l’estat disposen dels mitjans materials adequats per al desenvolupament del seu treball.

També s’insta a sol·licitar la retirada de qualsevol iniciativa de modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana en els termes anunciats.

El portaveu de l’equip de govern, Manuel Pérez, va indicar que aquesta manifestació és “manifestar el suport, sense fissures, a la labor que fan les forces i cossos de seguretat de l’estat i instar al govern a proporcionar els mitjans necessaris per a poder dur a terme les funcions com a garants de la nostra seguretat i la no derogació de llei 4/2005 del 30 de març. És una llei aprovada per iniciativa del govern del Partit Popular en 2015, la qual crea un marc jurídic adequat per a protegir la seguretat i garantir el lliure exercici de drets i llibertats”.

“El govern social-comunista que governa Espanya ha acordat derogar la petició del grup basc del Congrés dels Diputats. En esta pandèmia, ha sigut utilitzada per l’actual govern també en els seus dos estats d’alarma, per cert, declarats anticonstitucionals, Aquesta llei va ajudar a combatre certs comportaments que ens han dut on estem”, va afegir.

Per la seua banda, la regidora de Compromís, Daria Terrádez, va fer una puntualització abans d’explicar el sentit de vot del seu partit. “En la moció presentada pel Partit Popular de Bétera, hi ha un paràgraf que no és del tot cert. Aquest text diu que ‘la Llei de Seguretat Ciutadana és plenament constitucional i així ho va confirmar la sentència 19 de novembre de 2020 del Tribunal Constitucional, el qual va rebutjar amb contundència els arguments jurídics que llavors va plantejar l’oposició’. No és cert. En novembre de 2020 i en gener de 2021, el Tribunal Constitucional va dictar dues sentències relatives a aquesta llei. En elles establia que la majoria de les seues disposicions són constitucionals si s’interpreten de bona fe i tenint degudament en compte els principis enumerats en la llei, especialment els de proporcionalitat, no discriminació, eficàcia i respecte pels drets i llibertats. I també va ser declarada inconstitucional una disposició de la llei, on es fa referència a la prohibició de l’ús no autoritzat de fotografies o vídeos dels agents de policies en activitat o en un àmbit privat per considerar-se censura prèvia, cosa que està prohibida per l’article 20 paràgraf segon de la Constitució Espanyola”, va explicar Terrádez.

Després d’un debat entre Pérez i Terrádez, va arribar el torn de la intervenció del regidor del PSPV-PSOE, Jose Miguel Granell.

Granell va explicar el sentit de vot del seu partit i va indicar el motiu de per què seria en contra. “La moció, tal qual està redactada, la veig pobra i amb poc de treball. A mi, que em diga la retirada de qualsevol iniciativa de modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana en els termes anunciats… I quins són eixos termes? Jo crec que no costava res”, va declarar l’edil socialista.

Seguidament, l’edil responsable de la Policia i Seguretat Ciutadana va exposar els motius de votar a favor aquesta proposició.

D’altra banda, el portaveu de Vox, Fidel Valcarce, va indicar que el seu vot seria favorable a la proposició. “Per a garantir la seguretat i tranquil·litat dels ciutadans, es deu assegurar que els nostres agents desenvolupen les seues funcions en un marc d’estabilitat”, va manifestar Valcarce.

Després de les diferents intervencions dels portaveus i regidors de la corporació municipal, es va passar a la votació. Aquesta proposició va ser votada a favor per part del PP (4), Ciutadans (3) i Vox (1), en contra per part de Compromís (5) i el PSPV-PSOE (3) i les abstencions de Mas Camarena-Torre en Conill (1). Com es va produir un empat, es va tornar a votar. Com el resultat de la segona votació va ser el mateix, va guanyar el vot d’alcaldia. D’aquesta manera, la proposició va ser, finalment, aprovada.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia