L‘Institut Valencià d’Atenció Social Sanitària (IVASS), adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha convocat amb caràcter extraordinari una borsa d’ocupació, “amb l’objectiu de reforçar el nombre de professionals en les diferents àrees de l’entitat des d’on es dona suport a la gestió dels centres i serveis”.

Així ho ha manifestat la directora general del l’IVASS, Noelia Martí, qui ha ressaltat que “en l’elaboració de les bases d’aquesta nova borsa han treballat els departaments de Contractacions i Assumptes Generals, Econòmic Financera i Recursos Humans, i els sindicats representats en l’entitat”.

Noelia Martí ha subratllat “la labor que estan desenvolupant les treballadores i treballadors de l’IVASS per a afrontar tots els processos d’aquesta difícil conjuntura sanitària generada pel coronavirus”, i ha incidit en què “aquestes bosses reforçaran amb més personal el servei que es dona des d’aquests departaments als centres i serveis”.

Aquesta borsa d’ocupació extraordinària s’ha convocat per a cobrir llocs de prefectura, personal tècnic superior i mitjà de les àrees de Contractacions i Assumptes Generals, Econòmic Financera i RH de l’IVASS.

Les persones interessades poden consultar les bases en el DOGV del dijous, dia 13 de gener, i tenen de termini fins al 27 d’aquest mes per a cursar les sol·licituds d’inscripció en el portal (consultar ací, apartat ‘Puestos’).

Les bosses es constituiran per àrees geogràfiques d’acord amb les tres províncies de la Comunitat Valenciana, en concret, l’Àrea 1 correspondria a Castelló, l’Àrea 2 a València i l’Àrea 3 a Alacant, podent-se realitzar sol·licitud en qualsevol d’aquestes, no sent excloent en cap cas.

El registre i la presentació de la sol·licitud es farà de manera telemàtica a través de l’enllaç (consultar ací) on els candidats i candidates adjuntaran el document escanejat en format pdf de la sol·licitud degudament signada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual).

El procediment de selecció constarà d’una fase de proves, de caràcter obligatori i eliminatori, i d’una altra de baremació de mèrits.

La primera fase consistirà en la realització de dues proves obligatòries sobre el temari de l’Annex I, sent la primera d’aquestes proves eliminatòria respecte a la segona. Les persones que superen aquesta fase, d’acord amb l’exigit en les bases, passaran a la segona fase de baremació de mèrits.

En primer lloc formaran part de la bossa aquelles persones que hagen superat els dos exàmens, i hagen sigut baremades, en l’ordre resultant de la suma de la nota obtinguda en la fase de proves més la baremació.

Una vegada esgotat el llistat de candidats es podran afegir en bossa a aquelles persones que hagen superat un únic examen, seguint l’ordre de puntuació obtinguda en aquest.

Més informació en el DOGV: consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia