Lamentablement, la pandèmia continua afectant a tots els ordres de la nostra vida, inclosa la dels estudiants, dels quals potser no es parla tan sovint. Amb la finalitat de llançar una miqueta de llum sobre la seua situació actual, l’Organització de Consumidors i Usuaris, ha publicat els resultats de l’enquesta Col·legis i Covid realitzada el novembre passat amb la col·laboració de 1.035 pares i mares d’alumnes de primària, secundària i batxillerat, a més de 150 professors.

Les dades recollides són sens dubte preocupants. Començant per la constatació de la pèrdua de formació acadèmica dels alumnes durant el curs passat (2020/2021). I és que el 45% dels enquestats consideren que els seus plançons no van arribar ben preparats a l’inici de l’actual curs escolar. De fet, més de la meitat dels professors confirmen que no es va poder acabar el programa acadèmic previst.

Des del mes de setembre, ja en el curs actual, un 28% dels progenitors creu que la pandèmia ha continuat tenint un impacte molt important sobre els seus fills: un de cada tres alumnes va haver de confinar-se diversos dies a casa per contagi o per contacte amb un infectat; i cosa que és més greu, en un 29% dels casos no va poder seguir les classes per videoconferència, sobretot entre xiquets de primària. Però és que, a més, un 22% va perdre classes pel confinament temporal d’algun professor.

De cara a la resta del curs, els dubtes sobre la recuperació dels objectius acadèmics dels seus fills són majoritàries: el 53% dels pares i mares consideren que els seus plançons no podran posar-se al dia. I si es pregunta als professors, aquesta percepció s’eleva fins al 61%. Per cert, els pares amb fills en educació secundària són els més pessimistes amb diferència; i els que tenen xiquets en primària, els que menys.

On la satisfacció és molt major és amb la gestió del coronavirus per part del centre escolar: sobretot en el control de l’ús de la màscara i el distanciament, així com en els plans d’acció en cas de contagi. Els progenitors donen una nota mitjana de 7,4 sobre 10; i els professors, un 7,6. L’aspecte amb una nota més baixa és el relacionat amb les classes en línia des de casa. Per això OCU considera que sempre que siga possible, s’ha de prioritzar l’assistència presencial al col·legi, en la línia de l’aprovat per la Comissió de Salut Pública en el seu Guia d’actuació davant l’aparició de casos de Covid-19 en centres educatius i d’acord amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Nota enviada por l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
Imprimir article
Comenta aquesta notícia