Ja són més de 23.800 els consumidors que s’han inscrit en la plataforma www.quieropagarmenosluz.org per a participar en la VI Compra Col·lectiva d’Energia organitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i que té com a objectiu fer front a les fortes pujades de l’electricitat i el gas per a aconseguir un estalvi en les llars.

De les dades proporcionades pels inscrits, OCU estima que podrà obtindre un estalvi mitjà de 241€ per al seu subministrament de gas i electricitat. Entre els inscrits, el 52% ho fa per a poder accedir a una bona oferta d’electricitat i el 47% per a una oferta dual que inclou gas i electricitat.

Els inscrits en la VI Compra Col·lectiva d’Energia reprodueixen fidelment la realitat del mercat del gas i l’electricitat a Espanya. Quant al subministrament elèctric, un 39% de registrats que tenen actiu un contracte en el mercat regulat amb la tarifa PVPC i que per tant estan afectant tarifes elevades des de les primeres pujades al juny del passat any i un 61% que està en el mercat lliure, que pot veure’s afectat en aquests moments per forts increments de preus a mesura que arriben les revisions dels seus contractes.

De l’anàlisi de les dades proveïdes pels inscrits en la compra col·lectiva també es desprén, que, en el mercat lliure, un terç de les llars té una tarifa amb preu únic durant 24 hores al dia, a pesar que formalment des de l’1 de juny tots els contractes d’accés tenen tarifes amb 3 trams horaris.

OCU denuncia que un 50% dels consumidors registrats en la sisena compra col·lectiva d’energia desconeix quan la seua companyia li pot revisar el contracte. Encara que en la majoria dels casos els contractes es revisen anualment cada vegada més es troben tarifes amb revisió trimestral, o contractes en els quals la companyia que deixa oberta la porta a actualitzar la tarifa en qualsevol moment complint amb els preavisos legals. Aquesta situació, amb la conjuntura actual de preus resulta molt perillosa perquè les companyies en el mercat lliure estan traslladant ara als seus clients forts pujades del preu de l’electricitat. OCU ha detectat increments de fins a un 159% respecte a les tarifes vigents 12 mesos abans. Un 21% dels inscrits reconeix que li han revisat de manera recent la seua tarifa.

En el cas del subministrament de gas, els contractes amb la tarifa regulada TUR representen el 27% dels inscrits un percentatge major que el que té el mercat global. Aquests consumidors compten amb el suport de la tarifa regulada TUR que aquest trimestre té preus reduïts en haver limitat temporalment les seues pujades. El 73% en el mercat lliure aquesta exposat a fortes pujades en el preu del gas que provocaran factures que podrien duplicar o triplicar els hiverns passats. El desconeixement sobre la renovació és fins i tot major que en el mercat elèctric, un 52% dels consumidors desconeix quan es revisa la tarifa del seu contracte. Aquest moment és especialment perillós ja que amb algunes companyies s’han detectat increments de preus de fins al 245% respecte a les tarifes vigents fa un any.

Davant aquesta situació d’incertesa i riscos, OCU dona resposta celebrant la VI edició de Compra Col·lectiva d’Energia, els resultats de la qual es coneixeran en breu i anima als consumidors a registrar-se en www.quieropagarmenosluz.org per a tindre accés a la tarifa guanyadora d’aquesta edició i que permetrà obtindre un estalvi mitjà de 241 euros per al subministrament de gas i electricitat. OCU comunicarà a tots els registrats en la campanya www.quieropagarmenosluz.org els detalls de la tarifa guanyadora al costat d’un càlcul personalitzat que podrien obtindre comparant amb la seua tarifa actual.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia