Ja està obert el termini per a participar en el Programa de Termalisme Valencià 2022.

Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els següents requisits:

1. Sol·licitud presentada dins del termini establit.
2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.
3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.
4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
5. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.
6. Per a els/les sol·licitants que precisen l’ajuda d’un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%.
7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.
8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació.
9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Els requisits que cal complir són els següents:

1. Sol·licitud presentada dins del termini establit.
2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.
3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.
4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
5. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.
6. Per a els/les sol·licitants que precisen l’ajuda d’un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%.
7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.
8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació.
9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà a la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 30 de juny de 2022.(DOGV núm. 9251, de 07.01.2022)

Amb la finalitat de simplificar tràmits, als sol·licitants que van participar en la convocatòria de l’any anterior i reunien els requisits, se’ls farà arribar per carta sol·licituds precumplimentadas, per si volen tornar a participar. El termini per a presentar aquestes sol·licituds precumplimentadas finalitzarà igualment el 30 de juny de 2022.

Els interessats deuen dirigir-se als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP, Diputacions i Registres públics.

Tota la informació de la tramitació i altres dades d’interés es troba detallada en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1177.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia