L’Ivace ha modificat l’article 11.1 de l’ordre de bases 22/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat Valenciana per a ampliar les actuacions subvencionables.

L’objectiu és millorar i modernitzar els parcs empresarials i facilitar que puguen aconseguir la màxima classificació que estableix la Llei d’Àrees Industrials. Després de la modificació, que s’ha publicat aquest dimecres 19 de gener en el DOGV, les noves actuacions s’incorporaran en la pròxima convocatòria d’ajudes corresponent a l’exercici 2022.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que “aquesta actualització de les accions subvencionables contribuirà a aconseguir uns espais industrials més sostenibles i millor preparats per a la implantació de noves empreses que generaran ocupació i creixement econòmic i permetrà que continuen sent motor de creixement i entorns altament qualificats i competitius”.

Així mateix, ha assenyalat que s’ha incorporat com a requisit en les actuacions dirigides a la millora dels polígons industrials que el sòl per al qual se sol·licita la subvenció estiga incorporat al Mapa de Sòl Industrial que gestiona l’Ivace.

Noves actuacions

Entre les noves actuacions subvencionables destaca l’obra civil per a la portada total o parcial al polígon de serveis com a energia elèctrica, gas, fibra òptica, telecomunicacions i aigua que permetrà donar un major subministrament a les empreses, i la construcció de grans infraestructures que beneficien a l’àrea industrial com un baixador ferroviari, ponts o creació de vials d’accés al parc empresarial.

També se subvencionarà l’adquisició de terrenys limítrofs a l’àrea industrial per a l’ampliació de viaris, zones verdes, aparcaments, accessos, amb la finalitat de superar en un 5% o més els estàndards exigits en la normativa urbanística, així com la implantació en el polígon o en terrenys limítofs d’estació de servei, centre polivalent, servei de correus, oficines bancàries, instal·lacions per a la pràctica esportiva, centre d’educació infantil, hotel i servei de salut i restauració.

De la mateixa manera s’inclou la implantació d’algun sistema que permeta la identificació correcta dels codis LER (Llista Europea de Residus) dels residus generats, la creació d’un cens d’empreses de les àrees industrials, l’eixample dels vials i pàrquing de camions.

L’adequació de marquesines per a les parades d’autobús dins del polígon industrial o en un radi de 300 metres i la creació o millora de zona/punts de recàrrega de vehicles elèctrics dins del parc empresarial (incloses bicicletes elèctriques i patinets elèctrics) són també algunes de les noves actuacions.

Ampliació actuacions

Així mateix, s’ampliaran altres actuacions ja existents com l’obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis o infraestructures susceptibles de ser cablejades, increment d’hidrants i millora del sistema de proveïment d’aigua contra incendis, directori d’empreses i serveis, adaptació de vials i senyalística i sistema de recollida d’aigües pluvials.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia