La Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana (SPI) es va reunir aquest dijous per a abordar el contingut de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i analitzar el seu impacte en el SPI. Així mateix, durant la trobada s’han analitzat també els plans de teletreball remesos per diferents entitats, en compliment amb el V Acord de la Comissió.

La directora general del Sector Públic i Patrimoni, Isa Castelló, ha remarcat que la Comissió de Diàleg Social, “com a continuació de la tasca que exerceix des de la seua creació, analitzarà l’impacte de la Llei 20/2021 en totes les entitats, sol·licitant-los informació i canalitzant tots els dubtes que tinguen sobre el text”.

Isa Castelló ha incidit en què aquesta norma “invoca permanentment la necessitat de coordinació i per això, en connexió permanent amb la Direcció General de Funció Pública, la Comissió tractarà de dotar d’un marc el més clar i homogeni a totes les entitats, sempre amb estricte respecte als àmbits de negociació i participació de cada entitat”.

“Des de la Generalitat volem aportar control i rigor als processos, però sobretot, i a través del diàleg amb la representació sindical i els experts, explorar totes les vies que permeten reprendre la planificació i transparència com a eixos en la gestió dels recursos humans”, ha apuntat la directora general.

2.519 places a oferta d’ocupació pública

Des de la Direcció General s’ha recordat que la Generalitat ha tret un total de 2.519 places a Oferta pública d’ocupació des de 2016 a 2021 al mateix temps que s’han regularitzat les borses d’ocupació en totes les entitats, “eliminant pràctiques opaques i generalitzant l’ús del concurs oposició per a la selecció definitiva i temporal de perfils, encara que amb graus de compliment dispars entre les diferents entitats”, ha explicat la directora general.

Isabel Castelló ha subratllat que “la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic es va crear al febrer de 2017, abans no existia. No hi havia cap espai de negociació col·lectiva i participació que abastara tot el Sector Públic Instrumental, però des del Consell es va voler crear aquest fòrum de diàleg”.

Llei 20/2021

La Llei 20/2021 pretén reforçar el caràcter temporal de la figura del personal interí, aclarir els procediments d’accés a aquesta condició, objectivar les causes de cessament d’aquest personal i implantar un règim de responsabilitats que constituïsca un mecanisme proporcionat, eficaç i dissuasiu de futurs incompliments.

Aquesta norma pretén refondre les diferents normes en vigor, afegir seguretat jurídica i transparència, així com facilitar el dia a dia de les entitats, al mateix temps que abordar l’assumpte de les borses d’ocupació temporal del sector públic valencià, per la qual cosa ha instat les diferents entitats del Sector Públic a “avançar en la consolidació de les places d’ocupació pública”

En aquest sentit, la directora general de Sector Públic ha subratllat que “ja estem treballant per a adaptar al nou marc legal el que va ser un dels objectius fundacionals de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental: la reducció de la temporalitat”.

Comissió de Diàleg Social del SPI

La Comissió de Diàleg Social del Sector Públic està presidida pel conseller Vicent Soler, i conformada, a més, per les persones responsables del sector públic de la Conselleria d’Hisenda, d’altres departaments de la Generalitat en matèria pressupostària, de funció pública, diàleg social i treball, així com representants de les organitzacions sindicals més representatives en el conjunt del sector públic instrumental de la Generalitat (en aquest cas, UGT, CCOO i Intersindical).

La Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat és l’òrgan de consulta, debat i participació quant a les qüestions de treball comuns que puguen afectar el personal del conjunt dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat.

Entre les seues funcions figuren estudiar, debatre i elaborar criteris i recomanacions sobre qüestions de caràcter col·lectiu que puguen sorgir en els ens del sector públic instrumental, així com promoure el desenvolupament dels recursos humans a través de propostes d’actuació que seran transmeses als òrgans de decisió corresponents.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia