L’Agència Tributària Valenciana (ATV) i la Societat Estatal de Correus i Telègrafs han subscrit un acord pel qual la totalitat de les oficines postals podran acceptar el pagament dels tributs i altres deutes de dret públic, la gestió recaptatòria del qual corresponga a la Generalitat o li haja sigut encomanada per altres ens.

Gràcies a aquest conveni, que està operatiu des d’aquest dimecres, la ciutadania, amb la seua autoliquidació emplenada o carta de pagament corresponent, pot pagar en qualsevol de les 2.370 oficines que Correus té a Espanya i abonar els tributs durant tot el seu horari d’obertura.

Aquest acord s’emmarca dins del Programa Anual d’actuació de l’Agència Tributària Valenciana per a l’any 2022, que té per objecte millorar les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal, dins del programa corresponent a l’estímul del compliment voluntari de les obligacions tributàries, per a facilitar al ciutadà el pagament d’aquestes.

La directora de l’ATV, Sonia Díaz, ha assenyalat que aquest acord pretén “augmentar i millorar la qualitat dels serveis que es presten en benefici de la ciutadania, un propòsit pel qual treballen l’ATV i Correus”, al mateix temps que ha explicat que, mitjançant la infraestructura del gir postal, “els ciutadans que abonen aquest servei podran realitzar els seus pagaments a la Generalitat en qualsevol oficina informatitzada de Correus en tot el país i amb amplis horaris d’obertura”.

Pel que respecta als pagaments per a organismes i entitats, Sonia Díaz ha indicat que “s’inclou un codi de barres en el rebut amb tota la informació del pagament a realitzar. D’aquesta manera, la transacció es carrega en el sistema de manera automàtica i es millora l’eficiència general del procediment, tant per al ciutadà com per a l’entitat a l’hora de rebre la informació del pagament”.

Aquest acord subscrit amb Correus s’enquadra dins de les línies estratègiques i operatives per a aquest exercici 2022 que van ser aprovades ahir durant la celebració del Consell Rector de l’Agència Tributària Valenciana, i també se situa en la senda marcada en el Pla pluriennal d’objectius de l’ATV per al període 2020-2023.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia