La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència, Climàtica i Transició Ecològica, obri el període de presentació de la convocatòria per a la concessió i sol·licitud del pagament anual de les ajudes incloses en la sol·licitud única en el marc de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a l’any 2022.

La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, encarregada de l’aplicació en la Comunitat Valenciana de la Política Agrària Comuna, abonarà un import global de 123 milions d’euros per a sufragar aquestes ajudes dirigides a l’agricultura, ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments al desenvolupament rural.

La sol·licitud única inclou una sèrie de pagaments directes als titulars d’explotacions agràries, que es financen amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga), i altres pagaments per superfícies que s’emmarquen en el PDR-CV 2014-2020 que estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana.

Els compromisos tindran una duració d’un any, la qual cosa permet cobrir les necessitats d’ajuda fins a la següent convocatòria d’ajudes.

És important recordar que és obligatori que els aspirants a rebre aquestes ajudes estiguen inscrits en el Registre General de Producció Agrícola (repega), per a poder comercialitzar la producció i rebre qualsevol tipus d’ajuda o subvenció. En aquesta convocatòria s’espera rebre més de 90.000 sol·licituds d’inscripció.

Per a l’any 2022, tots els expedients d’ajudes de la sol·licitud única d’ajudes de la PAC estaran sotmesos a control, mitjançant tècniques de monitorització, que determinaran si es manté l’activitat agrària i si es compleix amb els protocols de bones pràctiques.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 30 d’abril i l’emplenament de les mateixes es pot realitzar a través de l’aplicació informàtica SGA-CAP, que es troba a la disposició de les persones interessats en el Portal del Ciutadà, a més d’en les seus de les oficines comarcals d’Agricultura, en les direccions territorials d’Agricultura i en les oficines d’entitats col·laboradores acreditades.

A través de la sol·licitud única, les persones titulars d’explotacions agràries podran sol·licitar les ajudes del règim de pagament bàsic, així com les ajudes directes associades a determinats cultius (arròs, cultius proteics, fruits de corfa i garrofes, etc.) i/o determinats sectors ramaders (boví, oví i caprí).

A més, podran sol·licitar també determinades ajudes de desenvolupament rural, com són les ajudes agroambientals (per al cultiu sostenible de l’arròs en aiguamolls, la conservació i millora de l’ovella *guirra), l’ajuda a l’agricultura ecològica (tant per a conversió a pràctiques ecològiques com per al manteniment de les mateixes) i ajuda a zones amb limitacions com són les zones de muntanya.

Mes informació en el DOGV del 2 de febrer de 2022: consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia