El Ple del Consell ha aprovat un acord que modifica les condicions d’accés a l’atenció presencial en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat Valenciana.

A través d’aquestes modificacions, es deixa sense efecte l’obligatorietat de la cita prèvia per a l’accés a l’atenció presencial en els serveis d’atenció al públic de la Generalitat. No obstant això, es mantindrà i fomentarà l’ús de la cita prèvia amb caràcter voluntari per a afavorir l’organització, l’eficiència i la qualitat del servei, especialment amb la reducció de temps d’espera.

En qualsevol cas, es limitarà l’aforament de la ciutadania en l’atenció presencial en funció de l’espai disponible per a l’atenció al públic. Així mateix, s’adoptaran les mesures de prevenció oportunes per a garantir la seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent, especialment s’evitarà la concentració massiva de persones i es garantirà la distància interpersonal.

Amb caràcter excepcional, els departaments de l’Administració de la Generalitat podran establir l’obligatorietat de la cita prèvia per a serveis específics per raó de la personalització del servei i especificitat de la matèria.

Aquest acord del Consell entrarà en vigor el pròxim 14 de febrer i deixarà sense efecte l’apartat seté de l’annex II de l’Acord de 19 de juny de 2020 sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 que establia que en els serveis d’atenció al públic es prioritzava l’atenció telefònica i telemàtica i, per a l’atenció de caràcter presencial, seria precisa la cita prèvia.

Amb aquesta mesura es busca un equilibri entre els avantatges de l’ús de la cita prèvia per a reduir els temps d’espera i millorar la qualitat de l’atenció a la ciutadania, i les garanties d’accés a l’atenció presencial, especialment en el cas de les persones i col·lectius més afectats per la bretxa digital.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia