L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) demana al Govern que el pronunciament del Tribunal Suprem publicat fa uns dias no afecte l’aplicació del descompte pel bo social en la factura dels nostres consumidors més vulnerables, malgrat haver declarat inaplicable el seu mecanisme de finançament.

El Bo Social és un descompte destinat a persones amb dificultats per a pagar la factura de la llum. Encara que tinga aspectes millorables, per a OCU es tracta de la millor alternativa per a aquells que complisquen els seus requisits.

El sistema de finançament que ara s’anul·la estava regulat pel Reial decret llei 7/2016, de 23 de desembre, que imposava el seu cost a les companyies comercialitzadores repartint-lo proporcionalment en funció del nombre de clients de la companyia. Altres empreses que participen en el sistema elèctric ja siga en la generació o distribució… quedaven excloses d’aquesta obligació.

La sentència es basa en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que estableix que les obligacions de servei públic, com és el bo social, han d’imposar-se amb caràcter general «a les empreses elèctriques» i no a algunes empreses concretes. En aquest sentit, el sistema de designació de les empreses encarregades d’obligacions de servei públic no pot excloure a cap de les empreses que operen en el sector elèctric. Així doncs, qualsevol diferència de tracte ha de justificar-se. El TJUE afig que si un Estat membre opta per imposar l’obligació de finançament només a algunes empreses del sector “… correspon a l’òrgan jurisdiccional …comprovar si la diferenciació efectuada entre les empreses que han de suportar el pes d’aquesta càrrega i les que estan exemptes d’ella està justificada de manera objectiva”.

La conclusió del Tribunal Suprem ha sigut que el sistema de finançament dissenyat és contrari a l’article 3. 2 de la Directiva 2009/72/CE per mancar d’una justificació objectiva i ser discriminatori per a les empreses que assumeixen el cost, a les quals se’ls reintegraran els costos abonats en aplicació del sistema anul·lat.

Així mateix, OCU adverteix que són diverses les comercialitzadores d’electricitat que, durant la vigència d’aquest model de Bono *Social, han estat cobrant una quota mensual per aquest concepte i que per tant han de procedir a la seua devolució si es confirma, que l’Estat els retorna a elles aqueixos imports.

OCU recorda que, amb aquest pronunciament, ja són tres en els quals el Tribunal Suprem considera que el mecanisme de finançament establit per la legislació espanyola és contrari al dret de la Unió Europea.

OCU lamenta que a diferència del que s’ha realitzat en altres sectors com el de Telecomunicacions, no s’haja avançat en el concepte de designació d’operadors amb poder significatiu de mercat, per a la imposició de determinades obligacions com pot ser la de finançament del bo social.

L’Organització de Consumidors i Usuaris demana al Govern que aquesta decisió no afecte la continuïtat de la seua aplicació i que, per tant, es continue aplicant el descompte en la factura dels nostres consumidors més vulnerables.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia