La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica va convocar les subvencions per a l’exercici 2022 destinades als Centres Valencians en l’Exterior (Cevex) de la Comunitat Valenciana i a les Cases Regionals d’altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana.

Les ajudes ascendeixen a un total de 380.000 euros, de les quals 250.000 es destinen als Cevex i 130.000 a les Cases Regionals, tal com recull la convocatòria publicada pel Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza aquest dilluns, 7 de febrer. La presentació de sol·licituds es realitzarà via telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat o a través de la pàgina web de la Conselleria de Participació. Únicament, en el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d’Espanya, i que per tal circumstància no puguen presentar la sol·licitud de manera telemàtica, s’admetrà de manera excepcional la presentació de la sol·licitud per altres mitjans.

En el cas dels Cevex, podran beneficiar-se de les ajudes els centres de valencians i valencianes en l’exterior, així com les seues federacions i confederacions. Les subvencions es destinaran a activitats i a despeses de funcionament que permetran finançar actuacions l’objectiu general de les quals siga l’organització i realització de projectes concrets per al desenvolupament d’accions pròpies dels centres.

Per a això, es promouran activitats i programes de foment del coneixement de la llengua pròpia, la cultura i la realitat social valencianes que duguen a terme aquests centres; cursos, conferències i programes formatius i de difusió de la cultura valenciana en universitats o institucions culturals dels territoris on existisquen col·lectivitats valencianes.

Al seu torn, es finançaran treballs per a inventariar, catalogar, restaurar i difondre el patrimoni artístic, bibliogràfic, fotogràfic i documental dels centres valencians, així com exposicions; l’organització o participació en campanyes i iniciatives de solidaritat amb els centres valencians radicats en els territoris menys afavorits econòmicament, a fi de cobrir les necessitats bàsiques dels seus membres; campanyes i iniciatives que potencien les relacions interculturals entre els diversos pobles i regions del món.

Així mateix, es fomentarà en els Cevex la participació activa de les persones valencianes joves residents en l’exterior i es donarà suport al desenvolupament d’estratègies innovadores que incorporen la gestió de la informació i el coneixement, els valors democràtics i la participació de les persones joves a través de xarxes ciutadanes.

Entre aquests programes s’inclouran els serveis d’orientació i informació per a les persones joves desplaçades per raons econòmiques. Al seu torn, es preveuen accions de foment de la participació per a possibilitar el relleu generacional i la paritat en els òrgans directius dels centres.

També se subvencionaran aquells programes que potencien els vincles amb les persones valencianes i els seus descendents. Entre les actuacions a desenvolupar, es podran incloure aquelles que contribuïsquen a facilitar el seu possible retorn a la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, també aquelles iniciatives de foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Entre ells, l’organització de cursos o tallers per a l’aprenentatge en el seu maneig, la utilització del treball en xarxa i la creació de pàgines web pròpies dels centres.

De les iniciatives esmentades, s’impulsaran especialment aquelles destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut o a les persones majors, així com a la convivència intergeneracional, a les dones i a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Quant a les subvencions per a despeses d’inversió es finançaran actuacions per al manteniment i millora de les seus, les instal·lacions i els equipaments d’aquestes entitats.

Cal destacar que totes dues convocatòries s’han publicat per primera vegada en la primera quinzena del mes de gener. En aquest sentit, les entitats subvencionades podran realitzar una millor planificació de les activitats i tindran més temps per a executar-les.

A la informació completa es podrà accedir a través del següent enllaç: consultar ací.

Cases Regionals

Un total de 130.000 euros es destinen a finançar iniciatives desenvolupades per les Cases Regionals d’altres comunitats autònomes establides en la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions.

A través d’aquestes subvencions es promouran projectes de caràcter participatiu que tinguen per objecte el coneixement i manteniment de les arrels culturals d’altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana, a més de la integració de la població originària d’altres autonomies en la cultura i la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s’afavorirà el coneixement mutu i la convivència entre les associacions, cases i centres regionals presents en la societat valenciana.

Per a això, es realitzaran conferències, jornades, exposicions o altres activitats similars que potencien el coneixement i manteniment de les arrels culturals d’altres autonomies en la Comunitat Valenciana i que fomenten la participació activa i la integració de la població originària d’altres comunitats autònomes en la cultura valenciana i la llengua valenciana.

Entre les activitats previstes s’inclouen cursos i programes d’informació, orientació i assessorament dirigits a la població originària d’altres autonomies i resident en la Comunitat Valenciana, en àmbits com el legal, sociolaboral, educatiu, cultural i de participació ciutadana.

Al seu torn, es preveu el desenvolupament de programes de promoció de l’associacionisme i d’activitats d’animació sociocultural, orientats a facilitar a la població originària d’altres comunitats autònomes i resident en la Comunitat Valenciana el contacte amb la seua realitat social i territorial, a més d’afavorir el coneixement mutu i la convivència entre les associacions, cases i centres regionals presents en la societat valenciana.

El termini per a presentar les sol·licituds començarà demà 11 de gener i finalitzarà el pròxim 7 de febrer. Es realitzarà exclusivament via telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat o a través de la pàgina web de la Conselleria de Participació.

Més informació sobre aquest tema, en el següent enllaç: consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia