Bétera va celebrar ahir dilluns, 07 de febrer, el seu ple ordinari del mes de febrer. Al voltant de les 18.00 hores, el Saló de Plens de l’Ajuntament de Bétera acollia aquesta sessió, la qual va durar un poc menys de quatre hores. L’alcaldessa, Elia Verdevío, va excusar l’absència de l’interventor per motius de confinament.

En primer lloc, en l’àrea de règim jurídic es va donar llum verda a les actes de les sessions anteriors número 15/2021 i 16/2021 de 2 i 26 de novembre, respectivament, després que el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce, realitzara unes anotacions sobre unes errates escrites en algunes actes.

Seguidament, es va donar compte de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. En aquest punt, l’edil de Compromís, Joano Baudés, també va formular dues qüestions, les quals van ser aclarides pels edils responsables de les àrees pertinents.

A més, també es va donar compte del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària, així com de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

Abans de passar al punt sisé, es va assabentar al ple de l’informe d’Alcaldia, article 104 bis LRBRL. Quart trimestre 2021.

En matèria de Drets Socials, la corporació municipal va aprovar inicialment per unanimitat de totes les forces polítiques (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE, VOX i regidora no adscrita) l’expedient sobre la modificació del Reglament de Règim intern per a la constitució del Consell municipal d’inclusió social de Bétera: Drets socials, Dona, Igualtat, Joventut i Ocupació.

D’altra banda, amb el vot de qualitat d’alcaldia, es va aprovar l’expedient sobre la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General de Bétera i la revisió dels usos comercials compatibles al nucli urbà, així com la revisió d’alineacions de les edificacions existents prèvies al pla. Compromís i PSPV-PSOE van suggerir deixar sobre la taula aquest punt per a revisar-lo millor. En un primer moment, es va dir que no i es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill i Ciutadans, les abstencions de Vox i la regidora no adscrita i els vots en contra de Compromís i el PSPV-PSOE. No obstant això, després d’haver passat a diferents punts i de fer un recés de cinc minuts a petició del secretari accidental, es va tornar a tractar aquest punt i es va dur a terme el procediment habitual. Així, es va votar abans que res, la petició de deixar sobre la taula aquest punt. Després que per majoria absoluta s’aprovara no deixar-lo sobre la taula, es va procedir de nou a votar aquest punt. Així, es va produir un empat, amb els vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill i Ciutadans, l’abstenció de Vox i els vots en contra de Compromís, PSPV-PSOE i la regidora no adscrita. Per a desfer l’empat es va tornar a votar i a l’eixir el mateix resultat, es va emprar el vot de qualitat d’alcaldia, prosperant així aquest punt.

A continuació, es va votar per unanimitat de totes les forces polítiques (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE, VOX i regidora no adscrita) l’expedient sobre la sol·licitud a l’IVACE d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

En altre ordre de coses, es va donar compte de diferents expedients de Tresoreria (informe de Tresoreria Municipal número 216/2021 sobre compliment dels terminis de la Llei 15/2010. Tercer trimestre exercici 2021 i Informe de Tresoreria Municipal número 217/2021 sobre període mitjà de pagament EELL. Tercer trimestre exercici 2021).

En l’àrea d’Hisenda es va aprovar per majoria (vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans i regidora no adscrita i les abstencions de Compromís, PSPV-PSOE i Vox) l’expedient sobre Reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2022. (INT 20220002 FPL 01/2022).

Així mateix, també es va aprovar per majoria absoluta (vots a favor del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans i regidora no adscrita i les abstencions de Compromís, PSPV-PSOE i Vox) l’expedient sobre Reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2022.(INT 20220003 FPL 02/2022).

Després d’aquests dotze punts, es va passar a tractar dues proposicions de tota la corporació municipal (proposta inicial de Compromís) les quals es van aprovar per unanimitat: millora de les connexions de la zona oest i sud del Nucli urbà de Bétera a la CV -336 i la defensa de la citricultura valenciana enfront de la revisió del tractat de Sud Àfrica.

Finalment, es va procedir al torn de precs i preguntes, on van poder intervindre diferents regidors i, per a tancar el ple, diferents veïns i veïnes assistents a la sessió.

Durant aquests pròxims dies, us oferirem més detalls dels diferents punts, acompanyats de peces audiovisuals amb les diferents intervencions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia