La supervivència als cinc anys en menors de 15 anys que han patit un càncer infantil ha millorat progressivament, al llarg dels anys, passant d’un 66,6%% en el període 1983-1999, a un 77,1% durant el període 2000 a 2009, aconseguint un 82% en el període 2010-2019, atribuint-se en gran part aquesta millora als tractaments i diagnòstics precoços.

En aquest sentit, la supervivència als cinc anys dels i les menors de 20 anys que han patit un càncer infantil s’ha situat en un 81,4% en el període 2007 a 2019.

En concret, per a aquest període, els tipus de tumors que aconsegueixen unes millors xifres de supervivència als cinc anys són, per aquest ordre, els carcinomes *tiroidales (100%), melanomes (96%), limfomes (94,3%), tumors de cèl·lules germinals i gonadals (89,3%), retinoblastomes (94,6%) i tumor de Wilms (90%).

Per contra, són els tumors gose-us (56,9%), embrionaris intracranials (50,6%) i altres gliomes (42,2%) els que tenen xifres més baixes de supervivència.

Aquestes dades s’han facilitat amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Càncer Infantil, que se celebra aquest 15 de febrer.

Nous diagnòstics

El càncer infantil i de l’adolescent és una malaltia considerada poc freqüent però important pel seu impacte en la mortalitat, ja que és la primera causa de mort en xiquets i xiquetes de 5 a 14 anys i la segona per als joves d’entre 15 i 24 anys.

La incidència del càncer infantil en la Comunitat Valenciana se situa en 161 nous diagnòstics en menors de 20 anys, sent més freqüent en xiquets i joves (58%) que en xiquetes (42%), la qual cosa suposa una taxa d’incidència de 162,7 casos per milió d’habitants (184,6 en xiquets i 139,5 en xiquetes).

Els tumors infantils més freqüents són les leucèmies (35,5%), seguides dels tumors del Sistema Nerviós Central (26,4%), els tumors gose-us (11,8%), sarcomes de teixits blans (1%) i gonadals (3,6%). En menors de quatre anys destaquen els neuroblastomes (3,7%) i retinoblastomes (2,2%).

Unitats de referència i comité de coordinació

El sistema sanitari públic valencià compta amb una Xarxa Assistencial Oncològica Pediàtrica integrada pels tres hospitals amb unitats de referència en càncer infantil i de l’adolescència: l’Hospital General d’Alacant, l’Hospital Clínic Universitari de València i l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

Aquesta xarxa assistencial garanteix un accés ràpid i coordinat al diagnòstic, i al tractament adequat, al mateix temps que vela per garantir una pràctica mèdica equitativa amb independència del lloc de residència de l’o la pacient.

A més, la Comunitat Valenciana també compta amb un Comité de Coordinació per a la Gestió de l’Atenció Assistencial dels Casos de Càncer Infantil i de l’Adolescència, l’objecte de la qual és acordar mesures específiques a implementar a fi de millorar els resultats de supervivència del càncer infantil i en l’adolescència.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia