(EFE) El Tribunal Suprem ha anul·lat el decret 15/2020, de 30 d’octubre, del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que va establir el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana per la pandèmia a l’empara de l’estat d’alarma, per considerar al president mancat de competències després de la declaració d’inconstitucionalitat de l’estat d’alarma.

En una sentència datada el 16 de febrer de 2022, la Sala contenciosa administrativa estima el recurs presentat contra el decret per l’advocat Curro Nicolau Castellanos el 30 d’octubre de 2020 i en el qual demanava la nul·litat del decret, en considerar que la Generalitat no estava facultada per a restringir drets fonamentals.

La fallada assenyala que la posició de la Sala ja es va establir en una sentència del 25 de gener de 2022, per la qual va estimar un altre recurs presentat pel mateix advocat i va anul·lar el decret 2/2021, de 24 de gener, del president amb restriccions de mobilitat i de reunió de persones.

Així, exposa que no hi ha en aquest recurs “arguments del recurrent que conduïsquen a l’estimació del recurs”, mes no pot obviar-se la doctrina constitucional, i és que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la declaració de l’estat d’alarma, que era el fonament normatiu en el qual es va basar el decret del president.

El Suprem reitera que el contingut del decret “no sols no és inconstitucional, sinó que resulta adequat, necessari i proporcionat per a fer front a l’extraordinària crisi de salut pública que encara hui continuem patint”.

Afig que són mesures que, una vegada expirat l’estat d’alarma, poden adoptar les autoritats sanitàries competents si, en el procediment previst en la llei de Jurisdicció, ofereixen la justificació precisa, ja que la legislació sanitària és independent de la declaració de l’estat d’alarma.

Igual que en la sentència de finals de gener, el Suprem exposa que falta el pressupost en què va descansar la facultat del president de la Generalitat per a dictar el decret una vegada declarat inconstitucional l’article 2.2 del Reial decret 926/2020 que va establir l’estat d’alarma.

La sentència conclou que, en aquestes condicions, l’única solució ajustada a Dret és considerar al president mancat de competència per a dictar el decret 15/2020 i, per tant, estima el recurs i anul·la el decret, “als mers efecte de declarar-lo així”. Tampoc en aquesta segona sentència s’han imposat costes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia