La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV (consultar ací la convocatòria de les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes (EOI). Els exàmens escrits es faran de l’1 al 22 de juny, mentre que entre el 2 i el 13 de setembre tindran lloc els de la convocatòria extraordinària. El calendari de la part oral de les proves l’establirà i difondrà cadascuna de les EOI.

La xarxa d’EOI del sistema educatiu valencià, que està present en 67 municipis, convoca proves unificades de certificació de coneixement de les 17 llengües que imparteix: alemany (B1, B2, C1 i C2), anglés (B1, B2, C1 i C2), àrab (B1 i B2), espanyol per a estrangers (B1, B2, C1 i C2), basc (B1 i B2), finés (B1), francés (B1, B2, C1 i C2), grec (B1), italià (B1, B2, C1 i C2), japonés (B1), neerlandés (B1), polonés (B1), portugués (B1, B2 i C1), romanés (B1), rus (B1 i B2), valencià (B1, B2, C1 i C2) i xinés (B1 i B2).

El calendari de la realització de les proves escrites, així com la informació referent a les dates d’inscripció i matrícula telemàtica, estarà disponible en l’apartat de les PUC del portal web de les escoles oficials d’idiomes (consultar ací).

La matriculació telemàtica per a l’alumnat oficial de l’EOI en tots els idiomes estarà oberta des de les 10.00 hores de hui dilluns, 21 de febrer, fins a les 23.59 hores del 28 de febrer. L’enllaç del procediment telemàtic d’aquest alumnat es trobarà en la pàgina web: https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio.

Per a poder matricular-se en la PUC, l’alumnat lliure haurà de fer la matrícula per via telemàtica en tres passos: primer, sol·licitar plaça; segon, abonar la taxa corresponent, i en tercer lloc, i molt important, validar la sol·licitud, ja que sense aquest últim pas la tramitació de la matrícula quedarà incompleta i, per tant, no es farà efectiva.

El període de matriculació telemàtica per a l’alumnat lliure de tots els idiomes, excepte anglés i valencià, serà des de les 10.00 hores del dia 21 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 28 de febrer, sense necessitat de petició prèvia de torn. L’enllaç del procediment telemàtic d’aquest alumnat es trobarà en la pàgina web: consultar ací

En el cas dels idiomes anglés i valencià de tots els nivells, l’alumnat lliure haurà de fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació. S’han establit 8 procediments de sol·licitud de torn de matrícula d’anglés i valencià, un per cadascun dels quatre nivells dels dos idiomes.

Calendari de les sol·licituds telemàtiques de torn de matrícula per l’alumnat lliure d’anglés i valencià

Aquests torns estaran disponibles en la pàgina web de les proves PUC (https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio) en els dies i en l’horari següents fins que s’esgoten: B1 d’anglés (de les 9 hores del dia 28 de febrer a les 9 hores del dia 1 de març), B1 de valencià (de les 10 hores del dia 28 de febrer a les 10 hores del dia 1 de març de 2022), nivell B2 d’anglés (de les 9 hores del dia 1 de març a les 9 hores del dia 2 de març), nivell B2 de valencià (de les 10 hores del dia 1 de març a les 10 hores del dia 2 de març), nivell C1 d’anglés (de les 9 hores del dia 2 de març a les 9 hores del dia 3 de març), nivell C1 de valencià (de les 10 hores del dia 2 de març a les 10 hores del dia 3 de març), nivell C2 d’anglés (de les 9 hores del dia 3 de març a les 9 hores del dia 4 de març), nivell C2 de valencià (de les 10 hores del dia 3 de març a les 10 hores del dia 4 de març).

Les persones candidates lliures d’anglés i valencià amb torn assignat hauran de realitzar la seua matrícula telemàtica necessàriament en la data i franja horària que se’ls haja assignat.

El 21 de març es publicaran les llistes provisionals d’admesos i exclosos, tant de l’alumnat oficial com del lliure. El període d’al·legacions finalitzarà el 29 de març i el dia 5 d’abril es donaran a conéixer les llistes definitives.

Cal recordar que per a poder presentar-se a les PUC és un requisit imprescindible tindre 16 o més anys complits l’any natural en què se celebra la prova. Per tant, enguany s’hi poden inscriure les persones nascudes en 2006 o en anys anteriors.

Les proves de certificació de coneixements en cada idioma, que són unificades perquè són les mateixes per a totes les persones aspirants i es realitzen el mateix dia a la mateixa hora en les EOI que les convoquen, consten de sis activitats: quatre escrites (comprensió de textos escrits, comprensió de textos orals, mediació escrita, producció i coproducció de textos escrits) i dos orals (producció i coproducció orals, mediació oral).

La direcció d’estudis de cada EOI determinarà el calendari de realització de la part oral de la prova, que es publicarà abans del 13 de maig. Per a facilitar l’organització de les PUC, aquestes dues proves orals es podran fer abans dels exàmens escrits de cada idioma, però en tot cas sempre a partir del dia 1 de juny. L’ordre de la convocatòria de les persones aspirants per a la realització dels exercicis orals començarà per la lletra C inicial del primer cognom, segons el resultat del sorteig efectuat per al curs 2021-2022.

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a ajornar o suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova si la situació sanitària impedeix convocar-les. Per aquest mateix motiu, les dates de les proves escrites podran experimentar variacions, a conseqüència de la COVID-19, si les autoritats sanitàries així ho determinen.

Igualment, per qüestions sanitàries, les hores de les convocatòries de les proves poden variar lleugerament, ja que els centres poden convocar l’alumnat de manera escalonada. Per tant, es recomana a les persones aspirants que els dies previs als exàmens consulten els webs de les EOI en què faran la prova.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia