El ple de la Diputació de València ha aprovat este dimarts el Pla General de Formació 2022, amb una oferta global de 4.485 places, més de 4.000 hores lectives i una aposta pel format en línia, modalitat mitjançant la qual s’impartiran el 70% dels cursos dirigits al personal de la corporació, ajuntaments i entitats locals de la província.

 

La diputada responsable de l’àrea d’Administració General, Pilar Molina, destaca que la formació a distància “permet en major mesura flexibilitzar i oferir els continguts de forma personalitzada, a més de poder actualitzar-los amb major rapidesa”. “Des de la Diputació hem tornat a escoltar els ajuntaments i els serveis de la institució recollint els seus suggeriments i inquietuds”, explica Molina, la qual afig que el principal objectiu d’este pla és “prestar a la societat el millor servei possible a través d’una formació variada, constant i de qualitat per als seus empleats públics”.

 

Esta varietat queda reflectida en el contingut dels cursos, que de cara als ens locals abasten àmbits com el de la transformació digital, contractació, igualtat i gestió econòmica i dels fons europeus, sense descurar l’aprenentatge i ús del valencià. Pel que fa a la formació proposada pels propis serveis de la Diputació, s’inclouen matèries com la ciberseguretat, protecció de dades, administració electrònica i protocols per a avançar en la igualtat real entre homes i dones i la prevenció de l’assetjament sexual en el treball.

 

Les sessions lectives seran impartides per un professorat expert en les matèries de referència, procedent de l’àmbit universitari i també del professional, o bé de la pròpia administració provincial i els ajuntaments. El personal interessat a inscriure’s en estos cursos pot fer-ho fins al pròxim 11 de març accedint a l’apartat de Teletramitació de la web de Formació, a través de l’enllaç https://www.dival.es/es/formacion

 

Eficàcia dels cursos

 

Amb la intenció de millorar cada any la seua oferta formativa, l’àrea de Formació de la institució provincial analitza els resultats d’una enquesta dirigida als responsables formatius dels ens locals, en la qual s’aborda l’impacte dels cursos impartits en l’últim exercici. Els resultats mostren que el 78% del personal públic provincial que ha realitzat una acció formativa en 2021 ho ha fet amb els plans de la Diputació, i que un 84% considera que estos cursos han servit per a actualitzar coneixements i millorar els processos de treball.

 

A més, un 81% dels enquestats creu que els cursos cobrixen les demandes dels col·lectius locals, mentre que el 75% valora positivament la formació adquirida de cara a la seua aplicació directa en els llocs de treball.

 

Respecte de l’aposta per la formació en línia que aporta una major flexibilitat d’horaris i la ràpida actualització de continguts, esta no exclou la progressiva tornada a la presencialitat en les aules habilitades, tant en dependències de la Diputació com dels ajuntaments, sempre que la situació sanitària ho permeta i mantenint l’àmplia oferta formativa a distància.

 

Duplicar les places

 

El Pla General de Formació 2022 preveu duplicar les places oferides del passat any, marcat per les restriccions decretades a causa de la pandèmia, i es veurà completat, com és habitual, amb un pla de formació contínua que incrementarà l’oferta al llarg del present exercici.

 

En xifres globals, les 4.485 places oferides en 2022 i les 4.282 hores lectives que s’inclouen al Pla de Formació validat en el ple de febrer superen àmpliament les 2.030 places, 1.814 certificats d’aptitud expedits i 93 activitats formatives registrades en l’informe d’avaluació de 2021, “unes dades significatives que evidencien el gran esforç per continuar prestant el servei malgrat els condicionants de la situació sanitària”.

 

Llum verda per al ROF

 

El ple del mes de febrer també ha donat llum verda al primer Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) de la institució provincial. El nou reglament ha tirat avant amb un ampli suport i sense vots en contra (únicament el PP i el diputat no adscrit s’han abstingut), fruit del diàleg i el consens que han protagonitzat tot el procés de tramitació.

 

Amb l’entrada en vigor del ROF, la Diputació comptarà per primera vegada amb una norma que regula el funcionament intern de la institució. Des de les competències, òrgans col·legiats i acords per mitjans electrònics i telemàtics fins al funcionament de l’Oficina de Conflictes d’Interessos, el ROF de la Diputació detalla la composició del ple i el desenvolupament de les seues sessions, inclosos els temps d’intervenció, la presentació de propostes i mocions, les qüestions d’ordre i la manera d’emetre el vot; les atribucions i convocatòries de la Junta de Govern, comissions informatives i Junta de Portaveus; i la constitució i comptabilitat dels grups polítics representats en la institució, inclosos els diputats i diputades no adscrits.

 

Una de les mesures més destacades del ROF és el denominat Escó 32 de la Diputació de València, que donarà veu als plens de la institució a alcaldes, alcaldesses i representants d’ens locals perquè facen arribar les seues diferents inquietuds i propostes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia