La futura llei d’Igualtat de la Comunitat Valenciana, l’esborrany de la qual s’està “ultimant”, exigirà “transparència retributiva” a aquelles empreses que compten amb més de 50 persones treballadores i vulguen contractar amb l’administració pública.

Així ho va avançar aquest dimarts la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durant la celebració de l’acte del Dia per la Igualtat Salarial, on ha assenyalat que aquestes empresa hauran de fer públiques les seues taules salarials si volen contractar amb l’administració.

“I si hi ha un desviament de més del 5% entre els salaris d’homes i dones, hauran de fer plans per a revertir aqueixa bretxa en un termini determinat”, ha explicat Oltra, a qui li “sembla increïble” que a hores d’ara de segle hàgem de “continuar reivindicant que a igual treball, igual salari”.

Des de la Generalitat, han informat que la futura llei d’Igualtat se sustentarà en quatre pilars o eixos bàsics: Redistribució i igualtat d’oportunitats; Reconeixement dels drets; Democràcia, paritat i representativitat; i Polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries.

Dins del primer eix, s’impulsarà la necessitat d’un canvi en el paradigma econòmic, posat en evidència especialment amb la crisi provocada per la covid-19, amb el reconeixement de la “economia de les 3 C” (criar, cuidar i curar) i el treball domèstic i de cures a l’hora de dissenyar les polítiques i els pressupostos públics.

En concret, en matèria de lluita contra la bretxa salarial es promourà la transparència retributiva, es concediran incentius a les empreses amb més del 40% dels seus llocs directius ocupats per dones i es promourà la realització de campanyes contra la discriminació retributiva, entre altres accions.

També es contemplen mesures dirigides a fomentar la cura de les persones que cuiden i la conciliació laboral i familiar, amb l’ampliació de l’educació gratuïta a tota la xarxa de 0 a 3 anys, la promoció de la provisió universal i pública de les cures a través del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials o el desenvolupament de l’Estratègia de Nous usos del Temps i Corresponsabilitat.

El segon eix de la llei inclou el reconeixement de drets com la coeducació a les aules i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de medi ambient, agricultura i habitatge. Així mateix, totes les Administracions Públiques de la Comunitat hauran de destinar almenys un 1% del seu pressupost a polítiques d’igualtat.

El tercer eix se centra en la garantia de paritat i representativitat, que empararà per llei la composició paritària del Consell i les llistes electorals, i en els ens del sector públic de la Generalitat.

A més, en el cas d’existir igualtat de capacitació, es donarà prioritat a les dones en aquells cossos, nivells i categories de l’Administració en els quals la seua representació siga inferior al 40%.

Finalment, l’eix dedicat a les polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries té com a objectiu impulsar la incorporació dels homes a les professions tradicionalment feminitzades.

D’altra banda, Oltra ha indicat que aquesta vesprada es constituirà el Consell Valencià de les Dones per a seguir caminat “en aquest pas ferm d’aconseguir la igualtat, també en termes retributius, entre home i dones”.

Ha indicat que encara que la reunió d’aquest dimarts serà “una mica més formal”, en ella s’anticiparan “algunes postures per a refer els plans d’igualtat”, amb la finalitat d’adaptar-los als temps que corren.

En aquest sentit, ha avançat que haurà d’haver-hi “un registre públic d’aqueixos plans d’igualtat perquè puguen ser consultats per la ciutadania”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia