Per mitjà d’una resolució del passat 10 de febrer del 2022, el Consell de Transparència dona resposta a la petició de la informació del “perquè i en què s’han gastat els 50.000€ pressupostats en 2019 per a il·luminació en el Camí Paterna.

En l’informe realitzat  i després de diverses peticions reiterades des del Consell de Transparència a l’Ajuntament de Bétera perquè informara referent al perquè no s’ha contestat encara a l’escrit de data de 18 de maig del 2021 al veí Luis Poveda. El Consell de Transparència conclou en el seu fonament sisé i seté que tant el Síndic de Greuges, com el propi veí “desmenteixen” el que l’Ajuntament els informa d’haver entregat ja en diverses ocasions al Síndic i al propi veí la informació sol·licitada.

Així es veu literalment el fonament jurídic de la Resolució del Consell de Transparència:

“Sisé.- Però no sols això: és que l’asseveració de l’Ajuntament de Bétera que la informació requerida, concretada en els tres documents que s’enumeren en el paràgraf anterior, li va ser facilitada no una, sinó “en reiterades ocasions”, i no sols al reclamant sinó també al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana que s’havia interessat per aquesta, resulta desmentida no per un, sinó pels dos supòsits destinataris d’aquesta: pel reclamant que manifesta que, encara que la seua pretensió va ser atesa en altres moments, no ho va ser en aquesta; i pel Síndic de Greuges de la CV que, en plena coincidència amb ell, constata en el seu escrit del 7 de maig del 2021 l’absència de resposta per part de l’administració al·ludida al requeriment del Sr. Poveda Amores, informa a aquest de la impossibilitat de dur a terme ulteriors gestions sobre aquest tema, i anuncia la inclusió d’aquest cas d’incompliment en la seua memòria anual a les Corts Valencianes”.

Finalment Resol el Consell de Transparència donant un termini d’un mes perquè de manera fefaent entregue aquesta informació al veí que l’ha requerida. Arxivant l’expedient després de la resolució.

En data de hui, continue sense tindre l’esmentat informe, del qual a més no espere res, perquè pel que sembla el que s’ha informat el Consell de Transparència no té cap incidència en la desaparició de la despesa dels 50.000€ per a enllumenat públic en Camí de Paterna. Entre altres coses perquè s’al·lega com una de les raons fonamentals que l’empresa concessionària del PAI va entrar en Concurs de Creditors. Quan aqueix Concurs de Creditors va tindre lloc abans del 2013 i va anar en 2014 quan a informació nostra, de la AA.VV. Camí de Paterna de la qual forme part, “comuniquem al govern del PP, aquesta situació. Res per tant té a veure amb l’ocorregut CINC ANYS després en el 2019, en el qual han desaparegut del pressupost 50.000 euros pressupostats per a enllumenat públic, a proposta dels veïns i veïnes al govern municipal de llavors.

 

Nota enviada per Luis Enrique Poveda.
*Aquesta nota està plasmada en el diari tal qual. Per això, el nostre equip no es fa responsable de les paraules abocades en ell. Si alguna de les parts implicades vol aportar algun aclariment, estem oberts a això.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia