(EFE) El 45% de la ciutadania de la Comunitat Valenciana utilitza el seu vehicle propi per a desplaçar-se, tant per a anar a treballar com en el seu temps d’oci, especialment en les poblacions més xicotetes, mentre que en les grans ciutats, s’opta pel transport públic o per caminar.

Així ho conclou una enquesta realitzada per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a conéixer els hàbits de mobilitat i la utilització de mitjans de transport per a desplaçar-se, i així com una valoració sobre el transport públic.

El vehicle propi, amb un 45%, ja siga cotxe o moto, és el mitjà de transport més utilitzat per les persones usuàries per a desplaçar-se fins al seu lloc de treball; caminant ho fan un 32,7%; li segueix l’autobús amb un 24%; i el metre amb un 16,3%.

En percentatges inferiors s’utilitza un altre tipus de transport com a rodalia, patinet, vehicle compartit o taxi, segons informa la Unió de Consumidors.

També és el vehicle propi el mitjà més utilitzat per les persones enquestades per a desplaçar-se en el seu temps d’oci, un 66,7%, mentre que afirmen que van caminant un 52,8%, amb autobús un 40,7% i metre, un 28,7%.

Els motius que manifesten les persones enquestades per a utilitzar el vehicle propi són, principalment, que no es pot arribar amb un altre mitjà de transport i que és més ràpid i còmode.

Quant al transport públic, un 22,5% de les persones consumidores declara que no ho utilitza mai o quasi mai; un 11,2% una vegada al mes; un 24,3% menys d’1 dia a la setmana; el 23,4% de 2 a 3 dies a la setmana; un 10,3% 5 dies a la setmana i només el 8,4% usa transport públic tots els dies.

Les raons que al·lega la ciutadania per a triar el transport públic per a moure’s són especialment la dificultat d’aparcament i la preocupació pel medi ambient.

En aquesta línia, les persones usuàries del servei de transport públic consideren que s’hauria d’augmentar la freqüència del servei existent, millorar les connexions entre zones, incrementar l’oferta de transport públic, millorar les infraestructures i reduir les tarifes.

Una altra de les conclusions és que el 45,4% de les persones enquestades no ha modificat les seues pautes de mobilitat en els dos últims anys per la covid, enfront del 33,3% que manifesta que sí que ho van fer, i el 19,4% que només van modificar els seus hàbits de mobilitat per a desplaçar-se durant els primers mesos de la pandèmia.

Són canvis en els hàbits com optar per anar caminant, intentar desplaçar-se el menys possible o tindre por al contagi i triar un altre tipus de transport, segons les fonts.

També s’ha consultat sobre l’ús de la bicicleta o patinet i el 83,2% dels enquestats ha manifestat que no els utilitzen per a desplaçar-se. El mateix ocorre amb el servei de taxi, que majoritàriament s’utilitza de manera excepcional.

En opinió de Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “a les ciutats més grans, la ciutadania utilitza el transport públic o va caminant quan ha de desplaçar-se per aquesta”.

“En canvi, en poblacions més xicotetes o quan cal desplaçar-se fora de la ciutat s’utilitza el vehicle propi”, afig *Inglada.

Al seu judici, “és necessari potenciar l’ús del transport públic, per la qual cosa és fonamental incrementar les connexions i qualitat en el servei especialment entre poblacions”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia